Następna wiadomość
„Ocalić od zapomnienia” w Kłecku

Poseł na Walnym LOT Szlak Piastowski

Data dodania: 2012-07-04


    W dniu 3 lipca 2012 r. w Gnieźnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”. W zebraniu udział wziął poseł Tadeusz Tomaszewski, który jako osoba fizyczna jest członkiem tej organizacji.    

  

       Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie za 2011 rok. Członkowie zarządu jednomyślnie otrzymali absolutorium.  

         Poseł Tadeusz Tomaszewski w dyskusji odniósł się także do coraz trudniejszej sytuacji samorządów w Polsce, które z tego powodu przeznaczają  mniejsze środki na wspieranie zadań w zakresie turystyki a z których korzystają w postępowaniu konkursowym Lokalne Organizacje Turystyczne.   


  Poleć