Następna wiadomość
II i III Runda Ligi gminnej szóstek...

Poseł na obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Tokarach

Data dodania: 2015-05-04


Poseł Tadeusz Tomaszewski wziął udział w XVII Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w miejscowości Tokary w powiecie tureckim. W tym roku obchodzone wyjątkowo uroczyście, w związku z jubileuszem 100 lecia jednostki OSP Tokary oraz 80 leciem orkiestry działającej w jednostce w Tokarach.

 Uroczystości rozpoczęły się na placu przy Szkole Podstawowej w Tokarach, skąd pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali do miejscowego kościoła na mszę świętą.

 


Przemarsz prowadziła i uświetniała orkiestra OSP z Tokar pod przewodnictwem kapelmistrza Eugeniusza Grzelaka. Mszę Świętą w intencji wszystkich strażaków celebrował ks.Antoni Janicki - Powiatowy Kapelan Strażaków wraz z zaproszonymi księżmi gośćmi.

Po zakończonym nabożeństwie w kościele pododdziały, na czele których stał dowódca uroczystości kpt.Marcin Dzieran, przemaszerowały do miejscowej remizy, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 100-lecia jednostki OSP w Tokarach. Po złożeniu meldunku Wiceprzewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Posłowi na Sejm dh Tadeuszowi Tomaszewskiemu, nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego.

 

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w RP w Turku dh Grzegorz Ciesielski. Następnie Prezes OSP Tokary dh Andrzej Piątkowski przedstawił zarys 100 letniej historii miejscowej jednostki.

Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak odczytał akt ufundowania sztandaru po czym zaproszeni goście i fundatorzy wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru.

 

Naczelnik OSP Tokary dh Krzysztof Śledź odczytał Akt Nadania Sztandaru, po czym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak przekazał sztandar Wiceprzewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Posłowi na Sejm dh Tadeuszowi Tomaszewskiemu w celu dokonania aktu wręczenia. Sztandar został wręczony Prezesowi OSP Tokary dh Andrzejowi Piątkowskiemu, który przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu miejscowej jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach została odznaczona Złotym Znakiem Związku natomiast jednostkę OSP z Będziechowa odznaczono Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Jednostki zostały odznaczone na swoje sztandary. Odznaczeń dokonał dh Tadeusz Tomaszewski. Odznaczone sztandary dokonały prezentacji odznaczeń.

 

Z okazji Dnia Świętego Floriana strażacy z szeregów PSP i OSP z terenu powiatu tureckiego za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zostali uhonorowani odznaczeniami oraz awansami na wyższe stopnie służbowe.

Złotymi Znakami Związku OSP wyróżnieni zostali :
dh Ambroziak Konrad z OSP Tokary
dh Wiesław Ignaczak z OSP Żeronice

Medalem honorowym im.Bolesława Chomicza zostali wyróżnieni:
- dh Józef Mikosik z OSP Skarżyn
- dh Henryk Kaźmierczak z OSP Tokary

Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa ponownie wyróżnieni został dh Krystyn Gruszczyński

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
- stopień ogniomistrza otrzymał mł.ogn. Krzysztof Bocian,
- stopień starszego strażaka otrzymali str Szymon Słodziński oraz str. Roman Bąkowski

 

Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali:

1. Andrzej Piątkowski
2. Andrzej Calak
3. Zbigniew Gidelski
4. Jan Płuciennik
5.Tomasz Szymczak
6. Robert Zabłocki
7. Andrzej Burszewski

 

Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali:
1. Adrian Kwinciak
2. Janusz Jeżykowski
3. Jerzy Brzeziński
4. Andrzej Baryczkowski
5. Mariusz Tomczak
6. Marcin Heresztyn

Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali:
1. ogn.Wojciech Fryga
2. sekc.Maciej Wypchło
3. Jakubasz Julian
4. Piątkowski Dariusz
5. Radzimski Rafał
6. Musiałowski Tomasz
7. Jaroma Andrzej
8. Jatczak Mariusz
9. Iwaniak Jacek

Odznaką Honorową Semper Vigilant – Wiecznie czuwający odznaczeni zostali:
- Czesław Pawlak
- Grzegorz Grabarczyk

Odznaką Wzorowy Strażak odznaczeni zostali druhowie:
1. Andrzej Serafiński
2. Damian Rekowski
3. Mateusz Płuciennik

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku przyznało:
- jednostce OSP Żdżary - za pełne i systematyczne realizowanie zadań statutowych i efektywne działanie na rzecz środowiska lokalnego, gminnego i powiatowego honorowy tytuł Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2014 Powiatu Tureckiego.
- druhowi Edwardowi Janczewskiemu - za szczególne wyróżnianie się w pracy społecznej na rzecz swojej jednostki i struktur Związku OSP RP honorowy tytuł Działacza Roku 2014 Związku OSP RP Powiatu Tureckiego.
- druhowi Grzegorzowi Grabarczykowi - za szczególne wyróżnianie się w akcji ratowniczo- gaśniczej i działaniach na rzecz ZOSP Miranda honorowy tytuł Strażaka Roku 2014 Powiatu Tureckiego.
Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku za szczególne zaangażowanie i sumienność w realizacji zadań służbowych nadał st.ogn.Wojciechowi Tyczce honorowy tytuł Strażak Zawodowy Roku 2014 Powiatu Tureckiego.

Na zakończenie uroczystości życzenia dla wszystkich strażaków oraz gratulacje dla awansowanych i odznaczanych złożyli: Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski, Poseł na Sejm Irena Tomaszak Zesiuk, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku st.bryg.Leonard Soja.

 

źródło: http://www.straz.turek.pl/


  Poleć