Następna wiadomość
Kolejne spotkanie z młodzieżą w Sejmie

Poseł na Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Data dodania: 2015-02-23


Poseł Tomaszewski 19 lutego br. w Warszawie wziął udział w Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, której celem było przedstawienie zagrożeń i perspektyw rozwoju chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

   

W kongresie uczestniczyli pracodawcy z całego kraju: przedstawiciele zakładów pracy chronionej, spółdzielcy, a także przedstawiciele otwartego rynku pracy. Przybyło kilkunastu parlamentarzystów, którzy z zainteresowaniem przysłuchiwali się debacie oraz wzięli udział w dyskusji.

 

Wystąpienie pt.: „Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich pracodawców w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych” wygłosił Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Senator Mieczysław Augustyn mówił o planach legislacyjnych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Teresa Hernik Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poświęciła przemówienie środkom PFRON przeznaczanym na w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W dyskusji wzięli również udział parlamentarzyści: Stanisław Szwed, Tadeusz Tomaszewski, Janusz Palikot.

 

Otwierając kongres Barbara Pokorny Przewodnicząca Rady Krajowej POPON powiedziała „zakłady pracy chronionej, to dobre i wartościowej miejsca pracy. To zakłady gdzie pracodawcy wspierają osoby niepełnosprawne w różnorodnych formach rehabilitacji. To integracyjne środowisko, gdzie pracują razem osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Nie możemy tego wspólnego dorobku zmarnować, musimy wspólnie te miejsca pracy chronić!"

 

Jan Zając Prezes POPON zwrócił uwagę, iż „każdy pracodawca planuje działania firmy w długoletniej perspektywie. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oczekują więc, że rząd i parlament stworzy sprzyjające warunki do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i odpowie na pytanie, jak ma wyglądać rzeczywiste wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzisiaj pracodawcy coraz częściej stoją przed dylematem czy przejść na otwarty rynek pracy. Dlatego stanowisko rządu i to, jaką politykę wobec zakładów pracy chronionej zamierza prowadzić w przyszłości jest bardzo ważne”.

 

Zgromadzeni na Ogólnopolskim Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyrazili stanowisko, iż dotychczasowe działania rządu w konsekwencji doprowadzą do likwidacji chronionego rynku pracy. Postulowali zmianę patrzenia na chroniony rynek pracy oraz stworzenia odpowiednich warunków do funkcjonowania tych zakładów.

 

Odbyła się gorąca i merytoryczna dyskusja, ścierały się różne poglądy i opinie. Pracodawcy opowiedzieli się za pozostawienie możliwości udzielania ulg dla wszystkich pracodawców. Podkreślali również dalszą konieczność waloryzacji dofinansowań i rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W trakcie Kongresu Pracodawcy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz wzięcia udziału w dyskusji. Kongres zakończył się przyjęciem uchwały, która wzywa stronę rządową do podjęcia dialogu z pracodawcami w celu budowania warunków do tworzenia nowych bezpiecznych i trwałych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

 

   


  Poleć