Następna wiadomość
Cukrzycy z powiatu gnieznienskiego pozostali...

Poseł gościem Prezydenta RP na Konferencji pt. Wyzwania ekonomii społecznej

Data dodania: 2012-02-01


   Poseł Tadeusz Tomaszewski w dniu dzisiejszym tj. 1. lutego br na zaproszenie Prezydenta RP gościł w pałacu prezydenckim podczas konferencji pt."Wyzwania ekonomii społecznej".

    Sens ekonomii, o czym czasem zapominamy, tak naprawdę leży w poprawie jakości życia społeczeństw, poprawie jakości życia ludzi – powiedział prezydent Bronisław Komorowski, otwierając w środę konferencję "Wyzwania ekonomii społecznej". Gościem specjalnym konferencji był laureat Pokojowej Nagrody Nobla prof. Muhammad Yunus, twórca mikrokredytu i jeden z największych innowatorów społecznych na świecie. 

 

     Prezydent zaznaczył, że w krajach południowej Azji system mikrokredytów przyniósł znakomite rezultaty. - To jest też pomysł na aktywizację różnych obszarów życia społecznego, różnych grup społecznych, w tym także (...) aktywizację zawodową kobiet. To doświadczenie wykracza poza prostą ocenę krajów, które cierpią z powodu biedy. Wyposażenie innych w zdolność do brania odpowiedzialności za siebie samego, pomaganie w tych trudnych początkach, to problem wielu krajów, także problem Polski – powiedział prezydent. Podziękował nobliście za to, że zechciał się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

       Bronisław Komorowski powiedział, że Polska jest krajem na dorobku i powinniśmy się zastanowić nad tym, co możemy dać światu, tym regionom, które zmagają się z biedą. Z drugiej strony – podkreślał prezydent – powinniśmy wykorzystywać doświadczenia innych krajów, żeby jeszcze lepiej i szybciej się rozwijać i uzyskać to, "co jest sensem ekonomii, czyli dobrobyt ludzi".
       Prof. Muhammad Yunus w krótkim wykładzie w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że system mikrokredytów rozpowszechnił się na całym świecie. - Nawet w Nowym Jorku działa system mikropożyczek, bo wszędzie są ludzie, którzy potrzebują pomocy, ale mają swoje pomysły i chcą je realizować - mówił. (PAP)
  Poseł Tadeusz Tomaszewski był posłem sprawozdawcą ustaw, które regulują funkcjonowanie ekonomii społecznej w Polsce m.in. ustawy o spoldzielniach socjalnych, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
      W czasie konferencji po wystąpieniu Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego i prof. Yunusa odbyła się debata w dwóch panelach, dotycząca roli ekonomii społecznej w rozwoju społecznym i ekonomicznym w perspektywie globalnej oraz debata na temat polskiego modelu ekonomii społecznej i jej wyzwań. Dyskusję każdorazowo podsumowywał gość specjalny prof. Muhammad Yunus. 
Poseł Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący stałej podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi aktywnymi od wielu wal uczestniczy w kształtowaniu poslkiego modelu ekonomi społecznej.źródło:www.prezydent.pl


  Poleć