Następna wiadomość
Tadeusz Tomaszewski Sekretarzem Zarządu...

Ponad 1100 osób uczestniczyło w projektach Europosłanki Krystyny Łybackiej

Data dodania: 2017-07-12


SPRAWOZDANIE z działalności Biura Poselskiego Krystyny Łybackiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego od 01.01.2017 do 30.06.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                    Warsztaty komputerowe dla seniorów - łącznie 108 osób

·         Turek

·         Koło

·         Września

·         Gniezno x3

 Partnerzy: Starostwa w Turku, Kole i Wrześni oraz Prezydent miasta Gniezna
 i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.

II.                Szkolenia – łącznie 177 osób

1.      Dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych dotyczących funduszy krajowych i europejskich dla sektora pozarządowego – Trzemeszno, Gniezno, Września, Koło – 125 osób (Katarzyna Jórga, Tadeusz Tomaszewski).

Partnerzy: Starostwa we Wrześni  i Kole, Burmistrz Trzemeszna, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie.

2.      Dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań na temat Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców na lata 2014 – 2020. Kierownik: Bogumiła Frąckowiak – 52 osoby.

·   Niechanowo, Września, Środa.

·      Partnerzy: Wójt Gminy Niechanowo, Starosta Wrzesiński, Burmistrz Środy Wielkopolskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej.

III.             Bezpłatne porady prawne – łącznie dla 198 osób

·         W każdy poniedziałek w godzinach 1600 – 18 00  - bezpłatne porady prawne
w Biurze w Gnieźnie udziela mgr Piotr Malach

IV.             INTERWENCJE POSELSKIE oraz Asystenta Europosłanki :

 

1. Po spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych w powiecie tureckim, kolskim , słupeckim i wrzesińskim wystosowała 6 interpelacji do  ministrów w sprawach:

·         naliczania subwencji oświatowej, kosztów wdrażania reformy edukacji;

·         zamiaru opodatkowania sprzedaży przez  właścicieli małych pasiek;

·         pomocy resortu edukacji w zakupie komputerów i dostępu
do szerokopasmowego Internetu;

·         w sprawie realokacji środków PO „Rybactwo i Morze”;

·         budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;

2.      Pani Poseł Krystyna Łybacka wystąpiła z interwencją:

·         do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przywrócenia osoby bezrobotnej do rejestru osób bezrobotnych z możliwością otrzymania zasiłku przedemerytalnego;

·         Do Komornika w Poznaniu w sprawie w sprawie odzyskania zaległego wynagrodzenia;

3.      Asystent Tadeusz Tomaszewski wspólnie z prawnikiem wystąpił w 16 sprawach do władz samorządowych, podmiotów gospodarczych, ZUS
i organizacji społecznych w sprawach dotyczących:

·         opłat za wodę, energię elektryczną, systemu rozliczania zaliczek
za ogrzewanie;

·         remontu i przydziału mieszkań;

·         odwołań do organów administracji rządowej i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

·         skierowań na turnusy rehabilitacyjne i  leczenie sanatoryjne;

4. Skuteczna interwencja prof. Tadeusza Iwińskiego u Pani Barbary Szymańskiej Ambasadora RP w Wietnamie w sprawie uzyskania wizy dla obywatelki Wietnamu – żony jednego z mieszkańców Gniezna.

Łącznie udzielono pomocy 69 osobom.

 

  PolećObecna strona: 1