Następna wiadomość
Poseł spotkał się w Sejmie z laureatami...

Pokoleniowa zmiana warty w OSP Zdziechowa

Data dodania: 2013-04-22


Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziechowie jako ostatnia w powiecie gnieźnieńskim odbyła 21 kwietnia br. zebranie sprawozdawcze. Tradycyjnie na walne zebranie OSP Zdziechowa przybyli Sołtys - Radny Gminy Gniezno pan Łukasz Ciesielski, Wójt Gminy – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP pan Włodzimierz Leman, proboszcz parafii w Zdziechowie prałat Paweł Gronowski, przedstawiciel KP PSP w Gnieźnie pan Krzysztof Kapciński - Dowódca JRG, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie - Pan Jacek Kowalski i Poseł na Sejm RP – Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku – Tadeusz Tomaszewski.

         

Zebranie otworzył i prowadził druh Kazimierz Podborny, który  prezesem OSP jest od 45 lat a w OSP jest od lat 75.

Jednostka w Zdziechowie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zrzesza 45 członków oraz młodzieżowe i kobiece drużyny ratownicze. W 2012 wyjeżdża do działań ratowniczych 38 razy, w tym 15 to pożary a 23 to likwidacja miejscowych zagrożeń. Na działalność OSP w 2012 przeznaczono25.100 zł., które pochodziły ze składek członkowskich i Związku OSP RP, KSRG i gminy Gniezno – 15.500 zł.

   W 2012 roku 9 druhów ukończyło  kursy strażaka ratownika i dowódcy. Odbyło się 18 zbiórek szkoleniowych. Na stanie OSP są 3 samochody pożarnicze. OSP aktywnie uczestniczy w życiu wsi i gminy. Strażacy od wielu lat współorganizują m.in. obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, zawody sportowe i sportowo-pożarnicze, pogadanki dla młodzieży szkolnej, konkurs wiedzy ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Ochotnicy ze Zdziechowy współpracują z Radą Sołecką, kołem PZERiJ oraz harcerzami z ZHP. Zebranie było wyjątkowe bo rezygnację z pełnionych funkcji złożyli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ikona ochotniczego pożarnictwa w gminie Gniezno i powiecie gnieźnieńskim druh Kazimierz Podborny podziękował za współpracę a walne przyznało mu tytuł Honorowego Prezesa OSP. Były podziękowania, statuetki i prezenty dla członków byłego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Honorowymi członkami OSP   zostali: Zdzisław Kasprzyk, Stanisław Pawlak, Henryk Kraczyk, Andrzej Wojtczak i Józef Wojcieszak.

Podziękowania i wyrazy uznania w imieniu władz Związku OSP RP przekazali poseł Tadeusz Tomaszewski, Wójt Włodzimierz Leman, Prezes Jacek Kowalski, Sołtys i proboszcz parafii przekazując druhowi Kazimierzowi Podbornemu album o Papieżu Franciszku. Od tego momentu w OSP Zdziechowa następuje ,,pokoleniowa zmiana warty” we władzach OSP. Walne wybrało Zarząd OSP na lata 2013-2017 w składzie:

Prezes – Stanisław Wilkosz

Naczelnik – wiceprezes – Piotr Sypniewski

Sekretarz - Bartłomiej Miśkiewicz

Skarbnik – Damian Zieliński

Gospodarz – Jarosław Skorupski

Członkowie Zarządu:

Hubert Pawlak, Dariusz Kraczyk.

 

Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie:

Przewodniczący – Kornel Pękała

Sekretarz – Mateusz Dybalski,

Członek Komisji – Michał Konieczka.

Na zakończenie zebrania wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście na stojąco bijąc brawo odśpiewali druhowi Kazimierzowi Podbornemu, który jest również Prezesem Honorowym Oddziału Powiatowego ZOSP RP 100 lat.


  Poleć