Następna wiadomość
90 lecie Związku Inwalidów Wojennych

Podziękowanie od Szefa SLD

Data dodania: 2008-05-12


W dniu 9 maja br. odbyło się ostatnie posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD, której Przewodniczy Poseł Tadeusz Tomaszewski.

W czasie spotkania zatwierdzono sprawozdanie z działalności KKR SLD za okres 4 lat. Poseł wyraził podziękowania członkom komisji reprezentujących wszystkich struktur wojewódzkiech  SLD za współpracę i działalność w KKR SLD. Przewodniczący SLD Wojciech Olejniczak skierował stosowny adres do posła, w którym czytamy:


  Poleć