Następna wiadomość
IV kadencja Sejmu RP

Podziękowanie od ministra i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

Data dodania: 2011-09-19


            Poseł Tadeusz Tomaszewski – wiceprzewodniczący komisji kultury fizycznej, sportu  i turystyki otrzymał pisemne podziękowanie od Ministra Sportu i Turystki Pana Adama Giersza za wspólną pracę w IV kadencji Sejmu nad ustawą o sporcie, bezpieczeństwie imprez masowych oraz realizacji rządowych programów rozwoju bazy sportowej i przeciwdziałaniu patologii w sporcie.

   

       W czasie ostatniego posiedzenia Poselskiego Zespołu Strażaków. którego założycielem i wiceprzewodniczącym  jest poseł Tadeusz Tomaszewski podsumowano prace zespołu na rzecz strażaków. Dzięki zespołowi zwiększano znacząco środki na Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, funkcjonowanie Związku OSP RP oraz dokonano nowelizacji ustaw dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

            Poseł Tomaszewski był inicjatorem i sprawozdawcą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która wydłuża wiek strażaka ochotnika do 65 roku życia przy zachowaniu odpowiednich certyfikatów dotyczących stanu zdrowia i wyszkolenia. 

            Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków otrzymał list gratulacyjny, okolicznościowy grawerton i wieczne pióro od Wicepremiera  i Prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka i Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza.      


  Poleć