Następna wiadomość
Dyżur poselski w Trzemesznie

Podsumowano kurs komputerowy w Trzemesznie

Data dodania: 2009-12-12


             W ramach projektu Pozarządowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w Trzemesznie w terminie od 06.10 – 11.12.2009 r. odbywał się kurs komputerowy skierowany dla seniorów, członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Trzemeszno.

 Organizatorem kursu było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu – Biuro Terenowe w Gnieźnie. Miejscem prowadzenia zajęć  była pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2  w Trzemesznie, gdzie dwa razy w tygodniu 10-osobowa grupa spotykała się na zajęciach. Kurs komputerowy trwał 40 godz., co pozwoliło uczestnikom na opanowanie podstawowych zasad obsługi komputera i jak sami seniorzy podkreślają w  przezwyciężeniu strachu przed postępem technologicznym.

Kurs prowadził p. Jacek Szlachciak – nauczyciel Informatyki Zespole Szkół im Cegielskiego w Trzemesznie.

    W dniu 11.12. br. w Klubie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się uroczyste zakończenie kursu komputerowego z udziałem p.  Tadeusza Tomaszewskiego – Posła na Sejm RP Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu, Tadeusza Kostki- Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego, który był również uczestnikiem kursu, Jarosława Kaniastego- Dyrektora SP nr 2 w Trzemesznie, Jacka Szlachciaka- wykładowcy kursu oraz Moniki Zawady- asystentki Posła Tadeusza Tomaszewskiego. Punktem kulminacyjnym było wręczenie uczestnikom certyfikatów oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu. Spotkanie podsumowujące kurs miało charakter bardzo uroczysty; przy kawie i ciastku.


  Poleć