Następna wiadomość
Prezenty gwiazdkowe dla dzieci w Ruchocinku i...

Podsumowanie działalności Posła Tomaszewskiego za 2009 rok

Data dodania: 2010-01-06


    W dniu 4 stycznia 2009 roku podczas konferencji prasowej  Poseł Tadeusz Tomaszewski podsumował swoją działalność w roku 2009.

     Z przedstawionego sprawozdania wynika, że Poseł Tomaszewski jako Poseł z okręgu 37 złożył największą ilość interpelacji i zapytań poselskich. W bieżącym okresie Poseł podjął 944 interwencji społecznych, dotyczące m.in.  sprawy planowanej reorganizacji Sieci Wojskowych Komend Uzupełnień w województwie wielkopolskim, sprawy braku miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej, sprawa przygotowywanego przez ministerstwo projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz  sprawy stanu prac nad projektem rozporządzenia określającego warunki i tryb przyznawania pomocy ze środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych tworzących spółdzielnie socjalne.


 Poseł złożył 94 prośby o opinie do Biura Analiz Sejmowych, odbył 497 spotkań z 31 227 osób. 
Z oferty szkoleń, imprez sportowych, kursów, poradnictwa oraz wycieczek do Sejmu łącznie skorzystało 19 513 osób. 
     W 2009 roku Poseł Tadeusz Tomaszewski przekazał również w ramach działalności charytatywnej kwotę wysokości 28 465 zł. Wykaz darowizn dostępny jest na stronie internetowej        www.tadeusztomaszewski.pl  

W okresie od 01 stycznia 2009r. do 30.12.2009r. z różnych form działalności Posła  Tadeusza Tomaszewskiego, Biura Poselskiego, jego Filii i struktur SLD /skorzystało   52 931    mieszkańców Wielkopolski.

Załączniki:

Sprawozdanie za rok  2009

- załącznik 1

- załącznik  2

 


  Poleć