Następna wiadomość
Forum Sportu Polskiego

Podatnicy dla społeczników

Data dodania: 2008-09-04


    Poseł Tadeusz Tomaszewski  - Przewodniczący Przewodniczący Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Sejmie RP w dniu 3 września 2008 roku prowadził posiedzenie Podkomisji.  

    Podczas tego spotkania  Pani wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch przedstawiła informację o efektach przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W 2008 r. za rok podatkowy 2007 – 5.134.675 podatników przekazało 291.594.362 zł dla 5.598 organizacji, tj. o 176,56 % więcej niż za 2006 rok. Najwięcej środków podatnicy przekazali w urzędach skarbowych podległych Izbie Skarbowej w Warszawie – 77.185.425, dalej w kolejności – Katowice 34.158.508, Kraków 26.142.029, Poznań 26.065.347, (US Gniezno 551.957 zł – 9.732 podatników). Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowana przez resort finansów przewiduje rozwiązania pozwalające naczelnikowi urzędu skarbowego na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych podatnika, który przekazał na jej rzecz 1% podatku. Jeżeli zatem podatnik w zeznaniu podatkowym wyrazi wolę poinformowania organizacji, że przekazał 1 % podatku, to naczelnik urzędu skarbowego prześle tej organizacji informacje o podatniku. Informacje te będą dotyczyć wyłącznie imienia, nazwiska i adresu oraz wysokości przekazanej kwoty podatku.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego wnioskowali do ministra finansów o uwzględnienie w nowelizacji także:

-        możliwości odliczenia 1% dla więcej, niż jednej organizacji,

-        wskazywania do urzędu skarbowego przez organizacje pożytku publicznego więcej, niż jednego konta,

-        stworzenia możliwości prawnej przekazywania 1% przez podatników, którzy rozliczają się z fiskusem za pośrednictwem organów rentowych i zakładów pracy (chodzi o ponad 6,2 mln podatników,

-        podstaw prawnych do publikowania wykazu organizacji pożytku publicznego i kwot, które otrzymały w ramach 1%

  Klub Poselski Lewica wniósł projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje możliwość przekazywania 2% za rok podatkowy 2008. W lipcu odbyło się pierwsze czytanie ustawy na forum Sejmu, w czasie którego wszystkie kluby poparły zawarte w niej rozwiązania. Wyrażam nadzieję, że rząd PO-PSL zmieni zdanie i pozwoli podatnikom wspierać w 2009 roku rozwój społeczeństwa obywatelskiego według własnego uznania na poziomie 2% podatku naliczonego od dochodów osobistych, a także z dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.
        Możemy razem, tj. fiskus, parlament i podatnicy być przyjaźni dla ponad 6 tys. funkcjonujących organizacji pożytku publicznego w Polsce i wspierać ich pożyteczną działalność na rzecz społeczeństwa.


  Poleć