Następna wiadomość
Jak przebiegły żniwa?

„Pływanie receptą na sukces”

Data dodania: 2013-09-04


Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystki w Warszawie oraz samorządów gmin Witkowo, Niechanowo i Łubowo zakończyło I etap projektu zajęć sportowych dla uczniów pod nazwą „Pływanie receptą na sukces”. Projekt był realizowany od kwietnia do czerwca i wzięło w nim udział 90 dzieci.

- Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest przede wszystkim promocja „wody” jako obszaru środowiska zabawy, sportu i zdrowia. Oprócz zajęć w wodzie dzieci uczestniczą również w zajęciach edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - mówi Bartosz Wojciechowski, koordynator projektu, podczas dzisiejszej konferencji prasowej. - W tym czasie grupa 90 dzieci i młodzieży uczęszczająca do szkół na terenie gmin Witkowo, Niechanowo oraz Łubowo odbyła 10-godzinne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania – dodaje.
alt    Po przerwie wakacyjnej od 24 września rusza II etap projektu, w który to ta sama grupa dzieci będzie dalej szlifować swoje umiejętności w wodzie. Zajęcia odbywać się będą we wtorki, piątki oraz soboty na basenie GOSiR w Gnieźnie. 
    Koordynatorami projektu w gminach są: Witkowo – Paweł Piniarski, Łubowo – Anna Stanowska, Niechanowo– Zbyszek Linkiewicz. Łączny koszt zadania wynosi 48.500 zł, z czego kwota dofinansowania z MSiT wynosi 36.750 zł. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan realizuje tego typu projekt już po raz czwarty. 
   Jak informuje B. Wojciechowski pod koniec tego roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ogłosi otwarty konkurs w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014. 
    - Program będzie skierowany do dzieci klas III szkół podstawowych. Zakładać będzie systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania. Głównym celem programu będzie upowszechnianie sportu, nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, kształtowanie zdrowego stylu życia, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni – wyjaśnia B. Wojciechowski. 
    Realizacja zajęć ma odbywać się zgodnie z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania. Zajęcia dla 10-15 osobowej grupy powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów na krytych pływalniach przez co najmniej 15 godzin lekcyjnych (1-2 razy w tygodniu). Program zajęć nauki pływania może być realizowany w terminie od 1 stycznia do 15 grudnia w oparciu o kryte pływalnie. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych. Na zakończenie nauki pływania powinien być przeprowadzony sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności.
 alt   - Beneficjentami programu mogą być: kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które w ramach sw

  PolećObecna strona: 1