Następna wiadomość
Dyżur poselski w Kłecku

Otwarcie biura i spotkanie z wyborcami w Środzie Wlkp.

Data dodania: 2012-07-20


          W dniu 19.07 br. z udziałem Krzysztofa Gawkowskiego - Sekretarza Generalnego SLD, posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, Jacka Krawczykowskiego - Dyrektora biura posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej  - Piotra Mielocha otwarto przy ul. Berwińskiego 1 biuro parlamentarno – samorządowe.   

  

          Mieścić się w nim będzie filia biura poselskiego Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, punkt informacyjny Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca oraz biuro Rady Powiatowej SLD i radnych Lewicy miasta i powiatu.

Po otwarciu odbyła się konferencja prasowa, a czasie której Krzysztof Gawkowski wspólnie z Tadeuszem Tomaszewskim przedstawili zamierzenia legislacyjne klubu poselskiego, które obecnie są konsultowane z wyborcami w obszarze rynku pracy, zdrowia, edukacji i innowacyjnej gospodarki służącej całemu społeczeństwu.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z wyborcami z terenu powiatu śremskiego i średzkiego odbyło się w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej. W spotkaniu wzięli udział m.in. Krzysztof Gawkowski – Sekretarz  Generalny SLD, Tadeusz  Tomaszewski, Wiesław Szczepański – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu, Karolina Langner- Sekretarz Wojewódzkiej SLD w Poznaniu, Radni Rady Miasta – Piotr Mieloch i Ireneusz Kubiaczyk, Przewodniczący  Rady Powiatowej SLD we Wrześni – Leszek Stawicki i Rady Powiatowej SLD w Śremie – Eugeniusz Siczyński.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      W czasie tego spotkania wyborcy podkreślali potrzebę wprowadzenia zmian funkcjonowania w służbie zdrowia, wprowadzeniu programu aktywizacji osób po 50. r.ż, uruchomienia realnych mechanizmów wsparcia rodziny oraz pomocy w dostępie do pierwszego mieszkania, żłobka i przedszkola. Mieszkańcy obecni na spotkaniu wnioskowali o wprowadzenie opodatkowania części działalności kościołów i związków wyznaniowych, utrzymania podstawowych zapisów karty nauczyciela, zwiększenia dochodów własnych gmin i powiatów oraz podniesienia progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

         Po spotkaniu zaproszeni goście zapoznali się z działalnością uczelni, którą przedstawił prof. Ireneusz Kubiaczyk.

 

 

  PolećObecna strona: 1