Następna wiadomość
FIO 2009-Spotkanie Partnerów Projektu...

OSP Goczałkowo-Gurówko ma już 80 lat

Data dodania: 2009-07-04


       Poseł Tadeusz Tomaszewski jest wieloletnim członkiem  OSP Goczałkowo -Gurówko. W dniu 5 lipca 2009 roku OSP obchodzić będzie swoje 80-lecie. Z tej okazji Poseł Tomaszewski przeznaczył darowiznę w kwocie 2 000 zł na  pamiątkowy sztandar, aby uczcić wieloletnią działalność jednostki.  

 

       Historia OSP została spisana na podstawie oświadczenia z dnia 14 lutego 1985 roku jednego z założycieli jednostki - druha Floriana Trzcińskiego oraz dokumentów z Archiwum Państwowego w Gnieźnie.

   W oświadczeniu druha Trzcińskiego czytamy m.in. „W 1929 roku przejąłem Komendę OSP w Goczałkowie od obywatela Stanisława Strzyżewskiego zamieszkałego w Goczałkowie. W latach 30-tych braliśmy udział przy gaszeniu pożaru w Drachowie, który powstał z wyładowania atmosferycznego. Wyciągaliśmy ze stodoły, która się paliła, maszyny rolnicze. W czasie naszej akcji zostałem poparzony. Następny pożar był w Goczałkowie Chuby u obywatela Ignacego Janki – paliły się całe zabudowania, a kolejne pożary u obywatela Stanisława Strzyżewskiego i Pluty. Późniejsze pożary, w których ochotnicy z Goczałkowa ratowali mienie to pożary w Goczałkowie u obywateli Chudego i Jaracza. Przy tej akcji po raz pierwszy brała udział jednostka z Gniezna z motopompą. Wodę czerpano ze stawku przy kuźni”.
   Druh Florian Trzciński był kowalem w Goczałkowie i Komendantem OSP w latach 1929-1946. Właśnie w 1946 roku przekazał funkcję Komendanta OSP obywatelowi Bolesławowi Falkowskiemu z Goczałkowa, który był również urzędnikiem gminnym. 
   Potwierdzeniem danych zawartych w przedstawionym oświadczeniu druha Floriana Trzcińskiego jest dokument z Archiwum Państwowego w Gnieźnie z 18 stycznia 1932 roku - protokół z zebrania wiejskiego w Goczałkowie, adresowany do Wydziału Powiatowego w Gnieźnie.
   W protokole tym czytamy: „W myśl pisma z dnia 9 stycznia 1932 roku L.dz. 338/32 informuję, że dnia 16.01.1932 roku odbyło się zebranie w sprawie sikawki pożaru. Uchwalono nie reflektować, ponieważ gmina ma zamiar nabyć nową wspólnie z sąsiednią gminą Gurówko”. W podpisie Strzyżewski Stanisław – Sołtys.
   Kolejnym dokumentem z Archiwum Państwowego w Gnieźnie datowanym na dzień 11 września 1933 roku jest napisany na maszynie – „Wykaz Związków Sikawkowych Wójtostwa obwodu drugiego w Gnieźnie”. Z tego wykazu wynika, że OSP Goczałkowo jest następcą Związku Sikawkowego Goczałkowo, a czytamy w nim… „Poza tym Goczałkowo chce się przyłączyć do Związku w Kędzierzynie, Gurówko do Żydowa, Mnichowo i Drachowo  projektuje nabycie sikawek”. Podpisał Wójt obwodu II – Pan Kubicki.
   W swoim oświadczeniu druh Trzciński napisał, że do OSP razem z nim należeli w okresie międzywojennym i powojennym m.in. Wiktor Woźniak, Piotr i Jan Cieślewiczowie, Maksymilian Satory, Franciszek Ochotny, Franciszek Jaracz, Stanisław Strzyżewski, Bolesław Falkowski, Franciszek i Edward Cieślewiczowie, Franciszek i Jan Zalewscy, Józef Ogórkiewicz, Jan Tomaszewski, Józef Raczyk, Leon Ruszkiewicz oraz Ignacy Janka .
   W latach 50-tych straż nie była aktywna. Dopiero wybór na Prezesa jednostki w 1963 roku druha Felicjana Ruszkiewicza z Goczałkowa i Komendanta druha Edmunda Krawczyka z Gurówka spowodowały znaczny wzrost aktywności ochotników z Goczałkowa.
   Druh Felicjan Ruszkiewicz kierował wspólnie z druhem Edmundem Krawczykiem OSP Goczałkowo do 2001 roku. W 2001 roku na Prezesa OSP już o nazwie Goczałkowo – Gurówko walne zebranie wybrało druha Edmunda Krawczyka, a Naczelnikiem druha Jarosława Krawczyka, którzy swe funkcję pełnią do dziś.

Ostatnie 46 lat…
   Przez ostatnie 46 lat jednostką OSP dowodzili druhowie Felicjan Ruszkiewicz i Edmund Krawczyk, a swą aktywnością wspierało kilka pokoleń młodych mieszkańców Goczałkowa, Gurówka, Gurowa, Cielimowa i Żelazkowa.
   Wpisy w zeszycie druha Edmunda Krawczyka odnotowały w 1973 roku przyjęcie do MDP druha Tadeusza Tomaszewskiego, który jest od 16 lat Posłem na Sejm RP i członkiem władz Wojewódzkich i Krajowych Związku OSP RP. Natomiast w 1968 roku przyjęto druha Wojciecha Krawczyka – obecnego członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
   Ochotnicza Straż Pożarna współpracując z sołtysami, organizacjami młodzieżowymi, LZS „Orzeł”, kierownikiem szkoły w Gurówku - śp. Feliksem Marciniakiem organizowała przedstawienia teatralne, imprezy sportowe, ćwiczenia oraz spotkania szkoleniowe. Ochotnicy uczestniczyli w obchodach świąt kościelnych i czuwali w czasie pogrzebów swoich kolegów.
   OSP Goczałkowo – Gurówko znana jest z dobrej pracy z młodzieżą. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze od ponad 40 lat zajmują czołowe miejsca na zawodach sportowo – pożarniczych w gminie, powiecie, jak również brały udział w zawodach wojewódzkich.
   Ochotnicy z Goczałkowa i Gurówka z wypracowanych w czasie organizacji zabaw funduszy dokonywali zakupów wyposażenia, przeprowadzali remonty świetlicy wiejskiej, wspomogli LZS „Orzeł” w zakupie sprzętu sportowego, kupowali węże strażackie, umundurowanie oraz remontowali strażnicę. Wielokrotnie włączali się w prace społeczne na rzecz wsi m.in. przy budowie dróg przez wieś Gurówko i na Chuby Goczałkowo, Gurówko.
   Prezes Edmund Krawczyk posiada zeszyt, w którym prowadzono rozliczenia z organizowanych przez OSP zabaw w Goczałkowie. Z zabawy zorganizowanej 28 maja 1968 roku w Goczałkowie sporządzono protokół następującej treści: „Obroty zabawy 1840 zł. Koszty: orkiestra, kolacja dla orkiestry - 1200 zł. Opłaty związane z zezwoleniem na zabawę 130 zł. Zysk – 510 zł”. Podpisały: Danuta Krawczyk, Krystyna Ruszkiewicz.
   Dalej czytamy: „Za zysk uzyskany z zabawy dnia 28 maja 1968 roku orz 600 zł pozostałe od poprzednich zabaw urządzonych przez koleżanki z Goczałkowa zakupiono adapter „Bambino” dnia 16 lipca 1968 roku za cenę 1150 zł.” W podpisie Krawczyk Danuta, Ruszkiewicz Krystyna. 
   Ale nie zawsze było tak dobrze, zabawa 5 kwietnia 1970 roku, ja

  PolećObecna strona: 1