Następna wiadomość
Festyn Rodzinny „AKTYWNE WAKACJE”...

Ogrody działkowe gorącym tematem podczas spotkania

Data dodania: 2012-07-16


      W dniu 14 lipca w Gnieźnie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Leszka Białego w Gnieźnie odbyło się z inicjatywy posła Tadeusza Tomaszewskiego spotkanie z prezesami ogrodów działkowych z terenu miasta Gniezna i powiatu w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego do Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Frekwencja bardzo dobrze dopisała bowiem na 28 ogrodów działkowych w spotkaniu uczestniczyło 24 prezesów. W spotkaniu udział wzięli Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Dolaciński oraz radni miejscy Halina Sajewska i Tadeusz Purol (Prezes ROD im.1000 lecia) oraz Zdzisław Stankowiak – Członek Prezydium Zarządu Okręgu PZD. Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił uczestnikom spotkania oświadczenie Zarządu Krajowego SLD pokazujące od lat zaangażowanie i obronę interesów ogrodów działkowych.

SLD rozpoczęło ogólnopolską akcję informacyjną dotyczącą przygotowania projektu ustawy, która zagwarantuje działkowcom ich prawa i zapewni im bezpieczeństwo. Prezydent Jacek Kowalski, także od lat przyjaciel  gnieźnieńskich działkowców zapewnił podczas spotkania, że bez względu na wszystko, będzie gwarantem najlepszych  prawnych rozwiązań i przyjaznego klimatu dla dalszego funkcjonowania gnieźnieńskich ogrodów działkowych.

Przy okazji spotkania zorganizowano Festyn Rekreacyjny adresowany głównie dla dzieci z rodzin działkowców ale także dla wszystkich zainteresowanych. Przeprowadzono różne konkurencje rekreacyjno – sportowe a ich zwycięzcy a także wszystkie dzieci uczestniczące w imprezie otrzymały drobne upominki rzeczowe, słodycze i napoje. Funkcjonowała także dla wszystkich chętnych strzelnica. Dzieci miały okazję skorzystać z przejażdżek w zaprzęgu konnym. W przeprowadzeniu konkurencji pomogły osoby ze Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Festyn zakończył się wspólną zabawą taneczną.

 

                                                                                                       


  Poleć