Następna wiadomość
Nowa hala sportowa dla studentów

Obchody Dziesięciolecia Klubu Pracy i Hufca Pracy 15-41 w Kłecku

Data dodania: 2008-03-07


W dniu 5 marca 2008r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku powiat gnieźnieński odbyła się uroczystość X-lecia istnienia Klubu Pracy i Hufca Pracy w Kłecku. W obchodach brały udział strony zawartego w 1997r. Porozumienia, młodzież  oraz zaproszeni goście -  przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji, pracodawców, organizacji pozarządowych współpracujących z Klubem i Hufcem Pracy oraz młodzież OHP. Obecni byli: Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan - Tadeusz Tomaszewski, Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego - Dariusz Pilak, Wiceburmistrz Kłecka  - January Giżycki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie -  Małgorzata Matczak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku – Romana Łukaszewicz, Dyrektor Gimnazjum w Kłecku - Zbigniew Beling. Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowali: Zastępca Komendanta WWK OHP Piotr Zerbe, dyrektor CEiPM w Poznaniu -  Sylwia Olszak oraz specjaliści WWK Jolanta Szydłowska i Zenon Wartel.

Obchody rocznicowe zorganizowano z dużą pomysłowością i niezwykłą starannością. Część oficjalną uroczystości poprzedził występ taneczny dziewcząt - uczestniczek tegorocznego zimowiska przeprowadzonego przez Hufiec w Kłecku.
Historię i działalność jednostek  OHP w Kłecku w formie przekazu multimedialnego, wzbogaconego o relację, zademonstrowała wychowawca Hufca Pracy w Kłecku  -Renata Ikierska.
Klub Pracy w Kłecku powstał w 31 grudnia 1997r., natomiast Hufiec Pracy kilka miesięcy później – 1 września 1998r.  Przy Klubie i Hufcu działają również – od  2004 r. - Gminne Centrum Informacji, a od  2005 r. - Klub Integracji Społecznej.
Powyższe formy działalności prowadzą  trzy osoby: Arleta Gohra-Kajdaniak - komendant Hufca Pracy 15-41, Elżbieta Janiak - lider Klubu Pracy oraz wychowawca Renata Ikierska. Działalność Hufca i Klubu realizowana jest w ścisłej współpracy z lokalnymi podmiotami władzy samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
Jednostki osiągają bardzo dobre wyniki, angażują się w realizację programów Europejskiego Funduszu Społecznego  ("Zaplanuj swoją karierę", "Szansa 13-18 Edukacja  - Praca -Wychowanie"), a przede odpowiadają na potrzeby mieszkańców Kłecka i okolicznych miejscowości. Najlepiej odzwierciedla to liczba uczestników poszczególnych przedsięwzięć realizowanych przez Klub i Hufiec Pracy. Oto kilka liczb zanotowanych w ciągu dziesięciolecia:
- w warsztatach aktywnych metod poszukiwania pracy uczestniczyły 1.854 osoby
- z letniego wypoczynku skorzystało  3.345 dzieci i młodzieży
- w festynach sportowo – rekreacyjnych brało udział 1.881 osób
- działania dotyczące rynku pracy objęły 4.457 osób
- w innych formach działalności na rzecz środowiska lokalnego uczestniczyło  5.597 osób.
Ogółem z różnych form i przedsięwzięć proponowanych przez Hufiec i Klub Pracy skorzystało 10.414 osób.
Klub Pracy, Gminne Centrum Informacji oraz Klub Integracji Społecznej, działające w Kłecku, z powodzeniem współpracują z pracodawcami w celu pozyskiwania ofert pracy, prowadzą kursy dokształcające i przekwalifikowujące osoby bezrobotne, realizacją programy dla osób niepełnosprawnych, systematycznie organizują zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Działania te wspiera Hufiec Pracy, który prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą, rozwiązuje problemy niedostosowania społecznego młodzieży, organizuje kształcenie zawodowe  oraz profilaktykę dla młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Sensu istnienia Hufca i Klubu nikt dzisiaj nie kwestionuje, wprost przeciwnie, z wielu stron napływają potwierdzenia potrzeby, a nawet niezbędności tych placówek. W dużym stopniu jest to zasługa animatorek działalności Hufca i Klubu. Podziw budzi różnorodność inicjatyw i form działania podejmowanych przez Komendanta Hufca, Lidera Klubu Pracy i Wychowawcę oraz szybka i profesjonalna odpowiedź na rodzące się potrzeby.

O znaczeniu pracy Elżbiety Janiak, Arlety Gohry-Kajdaniak oraz Renaty Skierskiej najlepiej świadczą gorące podziękowania i kwiaty, które otrzymały 5 marca 2008 roku, zarówno od władz zwierzchnich, partnerów w codziennych działaniach, a nade wszystko od tych, którym przywróciły one sens  życia.

  Poleć