Następna wiadomość
Walne Zebranie UKS Błyskawica

O wyborach do Izb Rolniczych, funduszach na straż pożarną i działalności SMW

Data dodania: 2011-04-21


     Działalność Izb Rolniczych na terenie Wielkopolski, podsumowanie ubiegłorocznych dokonań Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, najbliższe plany stowarzyszenia, a także rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – te tematy poruszono dzisiaj podczas konferencji prasowej w biurze Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

- Izby Rolnicze, jako samorząd rolniczy, funkcjonują na terenie całego kraju na mocy Ustawy o Izbach Rolniczych. Struktura tych izb rolniczych to przede wszystkim rady powiatowe, a także wojewódzkie Izby Rolnicze i Krajowa Izba Rolnicza - mówi poseł Tadeusz Tomaszewski. - 3 kwietnia odbyły się wybory do Izb Rolniczych. Trzeba zauważyć tutaj bardzo niską frekwencję - zaledwie 4 proc. wzięło udział w tych wyborach w skali powiatu gnieźnieńskiego, jak i całej Wielkopolski – ubolewa poseł. - Kompetencje, jakie posiada dzisiaj Izba Rolnicza, są to kompetencje opiniodawczo-doradcze. Izba rRlnicza i jej przedstawiciel jest obecny w Radzie Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa , jak również w innych instytucjach doradczych. Poza miastem Gnieznem, gdzie mieliśmy jednego kandydata, wybieraliśmy po 2-3 kandydatów – zaznacza. - Na 226 okręgów w 148 okręgach było tylko tylu kandydatów ilu wybierano. SLD pracując nad programem wyborczym zapowiada zwiększenie roli kompetencji Izb Rolniczych - dodaje.
   W kolejnej części konferencji poseł cieszył się, że udało się znacząco zwiększyć środki na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. - Złożyłem interpelację do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów rządu dotyczących rozwoju sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Chodziło o to, aby zbudować systemowe rozwiązania wspierające samorządy w prowadzeniu Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące ponoszenia kosztów szkolenia, kosztów zakupu sprzętu i umundurowania oraz prowadzenia wspólnych ćwiczeń podnoszących gotowość operacyjną. Udało się w tym roku zwiększyć środki na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Wynoszą one obecnie ponad 74 miliony złotych - powiedział poseł Tomaszewski.
   Kolejnym tematem konferencji było podsumowanie działalności oraz najbliższe plany Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Stowarzyszenie działa od 1990 roku. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostający bez pracy, nauka, edukacja, oświata i wychowanie promocja i organizacja wolontariatu, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, itd. - W 2010 r. organizowaliśmy imprezy według różnych cykli. Były to m.in. imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne a także wakacje dla dzieci i młodzieży. Łącznie zorganizowano 49 imprez, w których wzięło udział ponad 12 tysięcy uczestników. 3 maja organizujemy Festyn Sportowo- Rekreacyjny w Ogródku Jordanowskim przy ul. 3 maja w Gnieźnie – podsumował Stanisław Dolaciński, wiceprezes SMW.

Źródło: informacjelokalne.pl

  Poleć