Następna wiadomość
Fundusze unijne dla przedsiębiorców -...

Nowelizacje ustaw na wspólnym spotkaniu Rad Pożytku Publicznego

Data dodania: 2016-03-04


Z inicjatywy liderów gnieźnieńskiego SLD Tadeusza Tomaszewskiego i Stanisława Dolacińskiego w dniu 2 marca br. odbyło się w Gnieźnie wspólne posiedzenie Miejskiej i Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawicielem SMW w Radzie Pożytku Publicznego Miasta Gniezna jest Stanisław Dolaciński, który zasiada w Radzie trzecią kadencję a obecnie jest jej przewodniczącym.

          Głównym celem spotkania było przedstawienie nowelizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawy z 25 września 2015r.  „prawo o stowarzyszeniach”. Zmiany w tych ustawach przedstawił były przewodniczący stałej podkomisji w Sejmie ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Tadeusz Tomaszewski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie rad – radni, przedstawiciele administracji samorządowej  i organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu gnieźnieńskiego.  T. Tomaszewski przedstawił min. formy współpracy społeczników z administracją publiczną, zmiany w zakresie pozyskiwania środków w ramach 1%, utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pozarządowych, wprowadzenie regrantingu, wydłużenie do 3 lat kadencji rad pożytku publicznego.            Nowym rozwiązaniem będzie możliwość tworzenia stowarzyszeń w oparciu o 7 (a nie jak dotychczas 15) członków założycieli. Nowelizacja wprowadza, m.in. ułatwienia dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz możliwość korzystania z usług ekspertów w pracach komisji konkursowych. Stowarzyszenia w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy „prawo o stowarzyszeniach” mają czas na  dostosowanie swoich statutów do obowiązujących przepisów jeśli będą chciały z nich skorzystać. Nowe przepisy ustawy o pożytku publicznym weszły w życie w listopadzie 2015r. zaś  przepisy ustawy „prawo o stowarzyszeniach” wejdą w życie 20 maja 2016 roku.                                                                                                           Podsumowując spotkanie członkowie Rad zwrócą się z apelem do Prezydenta i Starosty Gnieźnieńskiego  o zorganizowanie w najbliższych miesiącach spotkania informacyjno - szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu w zakresie przybliżania znowelizowanych w/w ustaw. 
 
    
 

  Poleć