Następna wiadomość
Rodzinny Festyn Sportowo Rekreacyjny

Lewica walczy o organizacje pozarządowe

Data dodania: 2011-05-06


     Jak powszechnie wiadomo, organizacje pozarządowe są bardzo potrzebne społeczeństwu. Z danych GUS-u wynika, że na koniec 2008 r. działało w Polsce ok. 71 tys. fundacji i stowarzyszeń. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba fundacji się zwiększyła, jednak o milion zmniejszyła się liczba ich członków. Zmniejszyła się też liczba godzin czasu pracy w jakim członkowie poświęcają w działalności swoich stowarzyszeń jako wolontariusze. W związku z tym Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiedział się za dynamicznym rozwojem sektora stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji.

SLD uważa, że obecne państwo polskie wycofuje się z finansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. - Państwo rządzone przez PO-PSL oddala się od budowy społeczeństwa obywatelskiego. Z roku na rok maleją znacząco wydatki budżetu państwa i funduszy celowych przeznaczonych na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i fundacje - twierdzi poseł Tadeusz Tomaszewski.
   Poseł Tadeusz Tomaszewski wskazał plany SLD na rozwój organizacji pozarządowych, które uznał za fundament rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przewidują one m.in. uproszczenie procedur związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację zadań publicznych, czy uproszczenie prowadzenia rachunkowości dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej. SLD przewiduje także stworzenie z odpisu (pełnego 1 proc.) podatku od osób fizycznych funduszy wspierających rozwój małych organizacji pozarządowych. - Dziś każdy ma możliwość odpisania 1 proc., który adresowany jest do organów pozarządowych, ale organów korzystających z tej możliwości jest w tej chwili 8 tys. Pozostałe nie korzystają z tego systemu. Dlatego chcielibyśmy, aby te pozostałe środki były do wykorzystania na szczeblu wojewódzkim i tam przez regionalny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich docierał do małych organizacji – podkreśla lider SLD.
   Sojusz Lewicy Demokratycznej dostrzega w organizacjach pozarządowych bardzo ważnego partnera władzy publicznej, który może znacząco przyczynić się do zrównoważonego i harmonijnego rozwoju Polski.

Źródło: informacjelokalne.pl

  Poleć