Następna wiadomość
Poznajemy swoją Małą Ojczyznę

Laureaci konkursu ambasadorami gminy Niechanowo

Data dodania: 2019-05-23


Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego po raz 24 zorganizowało dla młodzieży szkolnej gminy Niechanowo Konkurs Wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność”. Tegoroczną edycję konkursu Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z Urzędem Gminy Niechanowo, Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Jarząbkowie, Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Publiczną Gminy Niechanowo.

W eliminacjach szkolnych w szkołach podstawowych w Niechanowie i Jarząbkowie oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie wzięło udział 330 uczniów.    Proporcjonalnie do ogólnej liczby uczniów najwięcej w eliminacjach szkolnych uczestniczyło uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jarząbkowie. Placówka ta otrzymała w czasie finału specjalne wyróżnienie Puchar Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego, który wręczyła Justyna Banasik – skarbnik Stowarzyszenia. Półfinał konkursu , w którym uczestniczyło 79 uczniów odbył się 13 maja 2019 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestnicy odpowiadali pisemnie na 20 pytań testowych dotyczących historii i współczesności „różanej” gminy, lokalnych bohaterów walk o niepodległość oraz znajomości funkcjonowania samorządu. Jury na półfinale konkursu to nauczyciele i opiekunowie z poszczególnych placówek oraz przedstawiciele Stowarzyszenia, GOK i biblioteki. W czasie oceny prac półfinałowych dzieci i młodzież zapoznały się z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie, która działa nieprzerwanie od 1883 roku. Bardzo ciekawym wydarzeniem dla młodzieży było spotkanie w Izbie Tradycji OSP Niechanowo oraz uruchamianie ręcznej syreny alarmowej. Spotkanie z młodzieżą prowadzili Tomasz Jankowski – prezes OSP oraz druhna Anna Bartz i druh Marek Olszewski. Finał gminny XXIV edycji konkursu wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność” odbył się 21 maja 2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie. To wyjątkowe spotkanie młodzieży szkolnej, liderów społeczności gminnej oraz finalistów rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Prowadzący imprezę Tadeusz Tomaszewski – radny Województwa Wielkopolskiego i Honorowy Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan powitał zgromadzonych gości, młodzież szkolną i 12 finalistów konkursu. Przed rozpoczęciem rundy finałowej wręczono nagrody finansowe, książkowe oraz dyplomy dla:

  • Mateusza Gierasińskiego – najlepszego uczestnika z OSiW OHP w Niechanowie,
  • Klary Szuba i Mai Rybickiej z SP Niechanowo, które miały największą ilość punktów w półfinale, a nie zakwalifikowały się do finału,
  • Mai Wolniewińskiej – najlepszej uczennicy SP Jarząbkowo, która nie zakwalifikowała się do finału.

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli Wójt Gminy Szymon Robaszkiewicz, radna Rady Gminy Ewa Kasprzyk i Dyrektor SP w Jarząbkowie Magdalena Smarzyńska. Każdy z finalistów odpowiadał na 5 pytań w tym jedno problemowe. Odpowiedzi uczniów oraz ich prezentacje w ramach pytań problemowych dotyczące miejsc pamięci na terenie gminy, symboli narodowych oraz 15 lat obecności gminy, powiatu i Wielkopolski w Unii Europejskiej oceniało jury w składzie Elżbieta Rzepecka – Roszak, Szymon Robaszkiewicz, Emilia Błaszkowska, Teresa Jastrzębska i Małgorzata Trzaskowska. Zmagania finalistów były przeplatane występami artystycznymi młodzieży z Niechanowa pod kierunkiem Pani Anny Stefańskiej. Po zakończeniu zmagań finałowych wszyscy jego uczestnicy otrzymali:

  • pakiet obywatelski składający się z Konstytucji, flagi Polski i Unii Europejskiej ufundowany przez Panią Krystynę Łybacką – Posłankę do Parlamentu Europejskiego,
  • Koszulki, płaszcze przeciwdeszczowe, banki energii oraz materiały informacyjne ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Wyniki końcowe XXIV edycji konkursu:

Klasy I

I – Julia Roszyk – 12 pkt. – nagroda 150 zł, dyplom i album

II – Kinga Kozanecka – 11 pkt. – nagroda 100 zł, dyplom i album

III – Weronika Macioszek – 6 pkt. – nagroda 100 zł, dyplom i album

Klasy II – III

I – Mateusz Kozanecki – 14 pkt. – nagroda 200 zł, dyplom i album

II – Natalia Majewska – 12 pkt. – nagroda 150 zł, dyplom i album

III – Stanisław Wittenbeck – 7 pkt. – nagroda 150 zł, dyplom i album

Klasy IV – VI

I – Dominik Bączyk – 11 pkt. – nagroda 300 zł, dyplom i album

II – Julia Szałek – 10 pkt. – nagroda 250 zł, dyplom i album

III – Zuzanna Konieczka – 8pkt. – nagroda 200 zł, dyplom i album

Klasy VII, VIII i III gimnazjum

I – Konrad Zybała – 8 pkt. – nagroda 500 zł, dyplom, album i nagrody rzeczowe Europosłanki Krystyny Łybackiej

II – Szymon Chmiel – 6 pkt. - nagroda 400 zł, dyplom, album i nagrody rzeczowe Europosłanki Krystyny Łybackiej

III – Weronika Olejniczak – 5 pkt. – nagroda 300 zł, dyplom, album nagrody rzeczowe Europosłanki Krystyny Łybackiej

          

Nagrody finansowe dyplomy i albumy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski, Europoseł Krystynę Łybacką oraz Urząd Gminy w Niechanowie wręczyli fundatorzy nagród finansowych. Prace plastyczne przygotowane przez finalistów w ramach prezentacji przekazano do Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo. W 2020 odbędzie się XXV jubileuszowy konkurs, na który zostaną zaproszeni laureaci poprzednich edycji oraz wszyscy organizatorzy i darczyńcy. Finaliści prezentowali wysoki poziom wiedzy dotyczący „różanej” gminy, powiatu gnieźnieńskiego, Wielkopolski i Unii Europejskiej. Są to prawdziwi „ambasadorowie” gminy Niechanowo powiedział na zakończenie finału Tadeusz Tomaszewski. Prywatne nagrody finansowe w łącznej kwocie 3.400 zł przekazali finalistom i wyróżnionym uczniom: