Następna wiadomość
III Turniej Szóstek Piłkarskich

Konwencja Wyborcza

Data dodania: 2009-05-19


          W dniu 18 maja 2009 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie   spotkali się   Członkowie Gnieźnieńskiego Porozumienia „Lewica – Razem” skupiającego partie polityczne, organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe podczas Konwencji Wyborczej. 

  

          Wzięło w niej udział około 140 osób, w tym członkowie SLD, zaproszeni sygnatariusze Gnieźnieńskiego Porozumienia Lewicy i kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Gośćmi konwencji byli m.in. Marek Siwiec, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz poseł Ryszard Kalisz. Głównym tematem Konwencji było podsumowanie dwóch lat obecności Lewicy w samorządzie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. 
   Spotkanie poprowadził poseł Tadeusz Tomaszewski, który mówił o funkcjonowaniu Lewicy w samorządzie miejskim i powiatowym. Zaprezentowany został stan realizacji programu wyborczego SLD w wyborach samorządowych.
Poseł Tomaszewski wręczył także, wraz z Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Markiem Siwcem, nagrody   „Zasłużeni dla Lewicy” działaczom SLD za wybitne osiągnięcia zawodowe,  zaangażowanie w działalności obywatelskiej. Nagrodzone zostały następujące osoby:
1.         Bogusława Skorupska – długoletni kierownik działu kulturalno –oświatowego Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, była radna Rady Miasta Gniezna.
2.       Bogdan Brzewiński – wieloletni sołtys wsi Kozłowo, działacz sportowy, Przewodniczący Gminnego Koła SLD w Trzemesznie.
3.       Jerzy Kasprzak – wieloletni dyrektor gnieźnieńskiego Polanexu.
4.       Aleksander Jankowski – długoletni nadleśniczy, propagator ochrony przyrody, organizator spotkań i wystaw edukacyjnych dla młodzieży.
5.       Jan Gorzelańczyk – 37 lat pracował w Urzędzie Gminy Gniezno, od 1998 roku pełni mandat Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego, Przewodniczący Gminnego Koła SLD   w Gminie Gniezno.
6.       Wojciech Jaworski – wieloletni Prezes RSP Żelazkowo, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Niechanowie, Radny Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 1998-2006, Przewodniczący Gminnego Koła SLD w Niechanowie.
7.       Stanisław Sajewski – były żołnierz zawodowy, długoletni działacz społeczny wielu organizacji pozarządowych w Gnieźnie.
8.       Ryszard Karmoliński – długoletni nauczyciel historii, były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, działacz społeczny, radny Rady Miasta Gniezno od 1994 roku.
9.       Mirosław Wilkosz – wieloletni działacz samorządu osiedlowego, były działacz sportowy, członek zarządu koła SLD Tysiąclecie.    
                                           
 
 Prezydent Gniezna Jacek Kowalski i Prezydent Konina Kazimierz Pałasz wręczyli natomiast nagrody „Złote Róże” osobom za zaangażowanie w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nagrody otrzymali:
1.      Grażyna Nitka – założyciel i wieloletni Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kłusak”, organizator imprez sportowych i półkolonii dla dzieci oraz zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych, Przewodnicząca Koła SLD Dalki w Gnieźnie.
2.      Zofia Komosińska – Zastępca Kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, Prezes Uczniowskiego Socjoterapeutycznego Klubu Sportowego „ Rodzice Dzieciom”, Sekretarz Rady Miejskiej SLD w Gnieźnie.
3.    &n
  Poleć