Następna wiadomość
Dyżury Poselskie

Konferencja Prasowa Zagrożenia dla pracowników niepełnosprawnych

Data dodania: 2008-11-13


Poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się 13 listopada 2008 z przedstawicielami mediów lokalnych i regionalnych na konferencji prasowej w Gnieźnie przedstawiając stanowiska SLD w sprawie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych i „Narodowym Programie Budowy dróg lokalnych”.

Istnieje ogromne zagrożenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej w związku z rządowym projektem ustawy znacząco  ograniczającym pomocą  publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych w kontekcie rozporządzenie komisji (UE) z dniem 6 sierpnia 2008r. Poseł pozytywnie ocenił inicjatywę Senatu określającą w sposób precyzyjny finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej w 10% przez samorząd powiatowy i wojewódzki oraz 90% przez PFRON. Nowe zasady jako stałe obowiązywać będą od 1 stycznia 2009r.

Program wsparcia budowy dróg lokalnych ze względu na budowę na ograniczoną ilość środków finansowych dla jednostek samorządu tery tonalnego oraz brak przejrzystej i transportowej procedury ich podziału może stać się, „politycznymi łupami” koalicji PO – PSL.

Poseł, który jest wiceprzewodniczącym poselskiego zespołu strażaków w Sejmie  przedstawił inicjatywę legislacyjną dotyczącą nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Inicjatywa zmierza do umożliwienia strażakom ochotnikom w wieku do 65 lat a nie jak obecnie do 60 lat udział w akcjach ratowniczych po spełnieniu warunków ustawowych. 
Ustawa wzraz z uzasadnieniem


  Poleć