Następna wiadomość
Wspólnie na rzecz społeczności lokalnych

Klub Integracji Społecznej w walce z bezrobociem

Data dodania: 2013-07-17


Konferencja prasowa w biurze posła Tadeusza Tomaszewskiego Klub Integracji Społecznej w Kłecku ma przede wszystkim pomagać osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy. Czy inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan sprawdziła się w praktyce?

"Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan już od 1996 roku aktywnie uczestniczy w rozwiązaniach wspierających osoby poszukujące pracy i będące bezrobotnymi, m.in. wspólnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy, gminami i Powiatowym Urzędem Pracy powołaliśmy Kluby Pracy w Niechanowie, Witkowie, Kłecku i Gnieźnie" - mówi poseł Tadeusz Tomaszewski, prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Widząc rosnące z roku na rok bezrobocie w kraju, ale przede wszystkim w powiecie gnieźnieńskim, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w 2005 roku przystąpiło do konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na uruchomienie Klubu Integracji Społecznej, który oficjalnie zaczął działać z dniem 1 czerwca 2005 roku w Kłecku, a w roku 2013 został wpisany do rejestru KIS Wojewody Wielkopolskiego."Celem działalności KIS jest pomoc osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, ale też nieaktywnym zawodowo i pozostającym długotrwale bez pracy" - tłumaczy parlamentarzysta.

To właśnie z myślą o tej ostatniej grupie powstał projekt pn. "Klub Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia" , który był realizowany w latach 2012 - 2013. Przedsięwzięcie było realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłecku. Uczestnikami projektu były osoby zamieszkujące miasto i gminę Kłecko i Mieleszyn, które miały trudności ze znalezieniem pracy, a co za tym idzie - pozostawały długotrwale bezrobotne. W ramach projektu dla beneficjentów przygotowano szkolenia i warsztaty, spotkania ze specjalistami (m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym oraz doradcą socjalnym), a także warsztaty i kursy (kosmetyczne, gastronomiczne oraz florystyczne). Łącznie z projektu skorzystało 40 osób, z czego już 11 uzyskało zatrudnienie. "Sześć osób zostało zatrudnionych w ramach zatrudnienia wspieranego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wiem też, że z monitorowanych osób, które ukończyły szkolenia, pięć osób podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, nie tylko na terenie miasta i gminy Kłecko, również na terenie całego powiatu" - mówi Elżbieta Janiak, koordynator projektu.

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy polega na dofinansowaniu zatrudnienia socjalnego. "Kwota tego zatrudnienia finansowanego ze środków Funduszu Pracy jest zmienna: przez pierwsze trzy miesiące jest to 100% kwoty zasiłku, kolejne trzy miesiące - 80% i następne sześć miesięcy - 60% kwoty zasiłku. Resztę dopłacają pracodawca i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan- mówi Małgorzata Matczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, jednak jak podkreśla: tych środków na pewno jest za mało. Gdyby tych projektów było znacznie więcej, to być może ta poprawa, czy spadek bezrobocia byłby znacząco zauważalny."

W chwili obecnej ponad 2,3 mln Polaków pozostaje bez pracy. W powiecie gnieźnieńskim stopa bezrobocia wynosi 16,1%, 7903 osoby zarejestrowane są w PUP w Gnieźnie.

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w dalszym ciągu zamierza działać na rzecz zwalczania bezrobocia w powiecie gnieźnieńskim. W ostatnich dniach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskano dotację w wysokości 100 tys. zł na realizację kolejnego projektu, tym razem pn. "Tylko szlachetne czyny są trwałe" .

"Myślę, że ten projekt będzie nam łatwiej prowadzić, będzie więcej pracodawców, którzy będą chętniej zawierać współpracę z Klubem Integracji Społecznej. W projekcie, który będzie realizowany w latach 2013 - 2014, może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat, jest osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo, chcącą podjąć swoje kwalifikacje, do wieku 64 lat, czyli do wieku produkcyjnego. W ramach projektu proponujemy szkolenia ogólne, czyli aktywne metody poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo pracownika socjalnego, spotkania z psychologiem" - tłumaczy Elżbieta Janiak. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 osób bezrobotnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Zainteresowani udziałem w najnowszym projekcie mogą się zgłaszać w Klubie Integracji Społecznej w Kłecku lub pod numerem tel. 61 4270064 (e - mail: gciklubpracy@interia.pl).

 

Tadeusz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP, prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan

Fot. Kinga Strzelec

  PolećObecna strona: 1