Następna wiadomość
Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców

Jubileusz 25-lecia działalności Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan

Data dodania: 2017-04-04


W dniu 31 marca br. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie odbyła się uroczystość Jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. W uroczystości jubileuszowej uczestniczyło blisko 200 współpracujących ze stowarzyszeniem na przestrzeni wielu lat partnerów społecznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych, samorządów osiedlowych i wiejskich oraz członków założycieli.

Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Tadeusz Tomaszewski przedstawił sprawozdanie z 25-letniej działalności. Stowarzyszenie zrealizowało wspólnie partnerami publicznymi, darczyńcami, wolontariuszami i członkami  liczne projekty i przedsięwzięcia a z szerokiej oferty programowej od 1990 roku skorzystało 500 tys. mieszkańców Wielkopolski. Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia podczas uroczystości wręczone zostało zbiorowe wyróżnienie Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przez Tomasza Wiktora Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Igliński wręczył Stowarzyszeniu Godło Promocyjne Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zaś Tomasz Budasz Prezydent Gniezna – Medal Koronacyjny Prezydenta Gniezna. Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS za działalność na rzecz sportu dzieci i młodzieży oraz aktywizacji społeczności lokalnych przyznała Medale 70 – lecia LZS następującym osobom: Agnieszka Frąckowiak, Anna Stanowska, Arleta Bekas, Franciszek Kosicki, Klemens Hoffmann, Ryszard Filipiak, Zbyszek Linkiewicz i Ryszard Sikorski. Za długoletnią działalność na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalność w Stowarzyszeniu na wniosek Zarządu SMW Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS przyznała odznaki Za Zasługi w Rozwoju LZS Województwa Wielkopolskiego następującym osobom: Aleksandra Laura Filipiak, Elżbieta Janiak, Barbara Senger, Marzena Dyc – Rewers, Maria Wiśniewska, Andrzej Nowaczewski, Krzysztof Wojciechowski. Wręczenia dokonał Krzysztof Piasek Sekretarz Krajowego Zrzeszenia LZS oraz  Maciej Jankowski Prezes Polskiego Związku Motorowego Okręgu Poznań. Wręczono także Statuetki „LIDER” Klubu Pracy w latach 1990 – 2016 (wszyscy, którzy byli liderami klubów pracy, Gminnych Centr Informacji), a otrzymali je Elżbieta Pyrzewska, Elżbieta Janiak, Kinga Manuszak, Alina Kujawa, Renata Ikierska, Barbara Ostojska, Maria Wiśniewska, Stanisława Wiecanowska, Barbara Senger, Agnieszka Frąckowiak, Joanna Adamczewska i Monika Zawada. Stowarzyszenie podziękowało również darczyńcom, którzy przez 15 lat przekazywali darowizny na działalność programową: Zdzisław Kujawa, Robert Andrzejewski, Jan Budzyński, Stanisław Dolaciński, Henryk Gędek, Jan Gorzelańczyk, Telesfor Gościniak, Jarosław Grobelny, Ryszard Karmoliński, Jacek Kowalski, Aurelia Łuczak, Jerzy Nadoliński, Halina Sajewska. W części artystycznej wystąpił zespół Espresso Adrianna i Sebastian Patrzek prezentując utwory muzyki filmowej. Po oficjalnej części nie zabrakło lampki szampana i jubileuszowego tortu. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  PolećObecna strona: 1