Następna wiadomość
Dominik Lewandowski w Parlamencie Europejskim

Jacek Kowalski ponownie Prezesem Zarządu Powiatowego Z OSP RP

Data dodania: 2016-09-12


Ochotnicy ze Związku OSP RP 10 września 2016 roku na IV Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gnieźnie podsumowali swoją działalność w ciągu ostatnich 5 lat i wybrali nowe władze na kolejną kadencję.

W  zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich 9 oddziałów gminnych i 42 OSP, które skupiają 1538 członków. Do OSP należy 150 kobiet, a dwie są Prezesami jednostek w Trzemesznie - Grażyna Kachniarz i Skorzęcinie - Karina Wawrzyniak. Przy OSP funkcjonuje 26 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 267 młodych ochotników. W latach 2012-2015 jednostki OSP samodzielnie uczestniczyły w 1985 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych tj. 34%  wszystkich zdarzeń na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Związek i jednostki OSP ściśle współpracują z PSP, a są finansowane głównie z budżetów gmin. Szkolenia dla ochotników prowadzi Państwowa Straż Pożarna. W ciągu minionej kadencji odbyło się 36 szkoleń, w których uczestniczyło 817 ochotników. W zjeździe uczestniczyli Prezydent Gniezna, wójtowie i burmistrzowie oraz Stefan Mikołajczak -Wiceprezes Zarządu Głównego Z OSP RP i Andrzej Jankowski - dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu. Zjazd dokonał wyboru władz na najbliższe 5 lat w składzie Prezes - Jacek Kowalski, wiceprezesi - Jan Kulpiński, Marian Łukowski, Marek Gotowała, skarbnik - Marcin Kaczor, sekretarz - Piotr Dzięcielak. Do Zarządu Powiatowego wybrano poza przedstawicielami oddziałów gminnych Związku również Komendanta Powiatowego PSP Mariusza Dębskiego i przedsiębiorcę Dominika Kozłowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany Paweł  Jesiołowski, a delegatami na Zjazd Wojewódzki Związku - Jacek Kowalski i Tadeusz Tomaszewski. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Powiatowego przedstawicielem powiatu gnieźnieńskiego do Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP wybrano Tadeusza Tomaszewskiego. Delegaci i goście podziękowali za pełnienie przez trzy kadencje funkcji Sekretarza Oddziału druhowi Waldemarowi Januszowi. 

 

  

 


  Poleć