Następna wiadomość
Spotkanie z Prezydentem Gniezna

Integracja poprzez wymianę

Data dodania: 2012-07-21


   W dniach od 30 czerwca do 29 lipca 2012 r. młodzież z Jugendwerkstatt w Felsberg odbywa na terenie powiatu gnieźnieńskiego praktyki zawodowe. Z młodymi ludźmi spotkał się poseł Tadeusz Tomaszewski.

 

    IdA ("Integration durch Austausch" - "Integracja poprzez wymianę") to niemiecki program, skierowany do młodych osób z Niemiec, którzy poszukują pracy. Z projektu korzystają przede wszystkim osoby niepełnosprawne i niedostosowane społecznie, dla których wejście na rynek pracy może być trudnością. Celem tego przedsięwzięcia jest zdobycie wykształcenia oraz uzyskanie zatrudnienia poprzez odbycie praktyk w krajach Unii Europejskiej. Projekt jest finansowany przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Europejski Fundusz Społeczny oraz organizację PNWM (Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Projekt IdA został rozpisany m.in. w prywatnym ośrodku dla młodzieży Jugendwerkstatt w Felsberg, który podpisał umowę z Wielkopolską Komendą OHP w Poznaniu. Na bazie tej umowy niemiecki ośrodek współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy w Kaliszu oraz z Ochotniczym Hufcem Pracy w Kłecku. "Nasza inicjatywa dotyczy trzech grup wiekowych: osób nieletnich (16 - 17 lat), osób dorosłych do 25. roku życia i osób dorosłych do 50. roku życia. Projekt odbywa się w trzech fazach: przygotowanie, realizacja, podsumowanie" - tłumaczy Irena Kozłowska - Zutt, lider projektu IdA w Jugendwerkstatt. Uczestnicy projektu przed wyjazdem na praktyki są odpowiednio przygotowywani do pobytu za granicą, szkoleni są m.in. z podstaw języka oraz z krajoznawstwa. Jugendwerkstatt w Felsberg prowadzi zagraniczną wymianę z dwoma krajami - Polską oraz Francją. "Naszym zadaniem, jako pracowników ośrodka, jest znalezienie naszym podopiecznym pracy" - podkreśla Irena Kozłowska - Zutt.

W dniach od 30 czerwca do 29 lipca 2012 r. na terenie powiatu gnieźnieńskiego na praktykach przebywa siedem osób z Jugendwerkstatt. Młodzi ludzie, w wieku od 16 do 17 lat, odbywają praktyki w zawodach: elektromechanik, mechanik, ogrodnik, piekarz, stolarz oraz pomoc przy koniach. Oprócz codziennych, czterogodzinnych praktyk młodzież korzysta z wielu atrakcji, przygotowano dla nich m.in. zwiedzanie Gniezna i okolic, ogniska i spotkania z młodzieżą z Gniezna. W ramach międzynarodowej współpracy również młodzież z Polski miała możliwość wyjazdu. "Zaprosiliśmy grupy młodzieży z OHP m.in. z Kłecka do nas, do Felsberg na tygodniowe pobyty, gdzie młodzież naprawdę świetnie się bawiła, współdziałała i wymieniała doświadczeniami" - mówi Irena Kozłowska - Zutt.

Dotatkowym elementem projektu IdA jest także tzw. wymiana ekspertów. W tej części bierze udział m.in. poseł Tadeusz Tomaszewski, który chętnie skorzystał z zaproszenia pracowników ośrodka Jugendwerkstatt. Gnieźnieński parlamentarzysta spotkał się z niemiecką młodzieżą 20 lipca 2012 roku. Przybliżył swoim gościom pracę biura poselskiego, opowiedział o działalności Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan i Federacji Młodych Socjaldemokratów. Każda osoba otrzymała materiał promocyjny o Pierwszej Stolicy Polski. Poseł bardzo chętnie odpowiadał także na pytania zadawane przez młodych ludzi.  "Często młodzież, która dzisiaj jest objęta systemem kształcenia w Ochotniczych Hufcach Pracy, a więc kończy gimnazjum i przyucza się do zawodu, o Unii Europejskiej i o integracji słyszy tylko i wyłącznie z mediów. Ten projekt ma to w sobie, że stwarza możliwość naszej młodzieży, ale i młodzieży niemieckiej, która ma pewne dysfunkcje i jest zagrożona wykluczeniem społecznym, do bezpośrednich kontaktów i możliwości poznania miejsc, warunków pracy i funkcjonowania mechanizmu wsparcia tej młodzieży. Stąd myślę, że ten projekt jest bardzo ważny, bo gdyby nie ten projekt to myślę, że niewielu z nich by przyjechało czy to do Polski, czy to do Niemiec" - podkreślił Tadeusz Tomaszewski.

Irena Kozłowska - Zutt - lider projektu IdA w Jugendwerkstatt, Felsberg

Jest to projekt IdA, czyli "integracja przez wymianę". Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w pełnym tego słowa znaczeniu, ta niepełnosprawność niekoniecznie musi być udokumentowana; mogą to być również ludzie mający problemy z wejściem na rynek pracy, dla ludzie niedostosowanych społecznie. Osoby te uczestniczą w praktykach w Polsce, we Francji lub w każdym innym kraju europejskim. Celem tego projektu jest uzyskanie wykształcenia lub uzyskanie miejsca pracy, obojętnie czy w Niemczech, czy w Polsce.
Młodzież w Gnieźnie odbywa praktyki w różnych zakładach pracy jako elektryk, mechanik, ogrodnik, praca przy koniach, piekarz i stolarz. Pracują w tym zakładzie cztery godziny dziennie, jak również poznajemy Gniezno, Polskę; zwiedzamy - byliśmy także w Toruniu. Osoby te uczą się samodzielności, pewności siebie.
W ramach tego projektu zapraszamy młodzież polską z Kłecka, z Kalisza do nas, do Felsberg, na tygodniowe pobyty w ramach wzajemnej pomocy, w ramach pomocy przy organizowaniu tych zakładów pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Bardzo często młodzież, która dzisiaj jest objęta systemem kształcenia w Ochotniczych Hufcach Pracy, a więc kończy gimnazjum i przyucza się do zawodu, o Unii Europejskiej i o integracji słyszy tylko i wyłącznie z mediów. Ten projekt ma to w sobie, że stwarza możliwość naszej młodzieży, ale i młodzieży niemieckiej, która ma pewne dysfunkcje i jest zagrożona wykluczeniem społecznym, do bezpośrednich kontaktów i możliwości poznania miejsc, warunków pracy i funkcjonowania mechanizmu wsparcia tej młodzieży. Stąd myślę, że ten projekt jest bardzo ważny, bo gdyby nie ten projekt to myślę, że niewielu z nich by przyjechało czy to do Polski, czy to do Niemiec. Dlatego też kieruję serdeczne podziękowania dla pani Ireny Kozłowskiej - Zutt, gnieźnianki, kt&oa

  PolećObecna strona: 1