Następna wiadomość
Upamiętnienie gnieźnieńskich sportowców

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Data dodania: 2014-10-08


Siedemnasty w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie rok akademicki uroczyście zainaugurowano 7 października 2014 roku. Do grona studentów przyjęto aż 860 osób. To nabór tylko o jeden procent mniejszy niż w roku ubiegłym. W uroczystości wziął udział poseł Tadeusz Tomaszewski.

     

      Największe zmiany to uruchomienie platformy e-learningowej, wprowadzenie legitymacji i indeksów elektronicznych, likwidacja wydziału zamiejscowego w Turku i powołanie Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska. Do tego pozyskanie dla tego wydziału nowego budynku po Szkole Podstawowej nr 5 w Koninie.

Dużym osiągnięcie ostatnich lat jest powołanie nowych kierunków na studiach I stopnia: dietetyki, bezpieczeństwa wewnętrznego i logistyki oraz studiów II stopnia na kierunku filologia (angielska i germańska). Nastąpiła również reorganizacja struktury uczelni; w miejsce instytutów utworzono katedry i zakłady. Ważnym wydarzeniem było utworzenie stanowiska pełnomocnika ds niepełnosprawnych. Rozszerzeniu uległa lista uczelni zagranicznych i krajowych, z którym PWSZ w Koninie podpisała umowy w ramach programu Erasmus i poza nim.

‒ To dobra szkoła, z dobrą atmosferą, jaką daje mniejsza uczelnia. Kontakty tu zawarte będą dla Was ważne, kto wie, czy nie najważniejsze, ze skutkiem na całe życie ‒ te słowa rektor skierował do studentów I roku.

Szczególnymi momentem tegorocznej inauguracji było nadanie tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie prof. dr hab. Kazimierze Myczko, germanistce, oraz prof. dr. hab. Bogusławowi Mareckiemu, antropologowi i anatomowi. Laudacje dla obojga zasłużonych dla uczelni wykładowców wygłosiła dr Joanna Chojnacka-Gӓrtner, prorektor ds. do spraw rozwoju i promocji.

 

Prof. Myczko, która żegna się już z naszą uczelnią, podkreśliła, że nie tylko cieszy się z nadanego tytułu, ale przede wszystkim z tego, że mogła uczestniczyć w rozwoju tak dynamicznie rozwijającej się uczelni. Natomiast prof. Marecki przyznał, że czuje z tego powodu satysfakcję, ale jednocześnie to dobry moment, by zastanowić się nad swoimi osiągnięciami w PWSZ w Koninie. Na zakończenie wystąpienia powiedział: ‒ Udało mi się rozbudować aspiracje naukowe konińskiej kadry dydaktycznej, teraz zmotywuję do tego studentów, dlatego już dziś zachęcam Was do uczestnictwa w pracach nowo powołanego Studenckiego Koła Naukowego „Altius”.

Krótkie wystąpienia do studentów, nauczycieli i władz uczelni skierowali również zaproszeni goście. Jako pierwszy  ‒ Piotr Florek, wojewoda wielkopolski. W imieniu wszystkich przedstawicieli samorządów lokalnych regionu konińskiego mówił Wiesław Steinke, przewodniczący RM Konina i Konwentu PWSZ w Koninie, a w imieniu zaproszonych na inaugurację rektorów PWSZ-tów z Łomży, Sulechowa, Leszna, Oświęcimia i Ciechanowa kilka słów wygłosił prof. dr hab. Józef Grabarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie i przewodniczący KRePSZ. Warto zaznaczyć, że na inaugurację przyjechali również jej dawni rektorzy, prof. dr hab. Józef Orczyk i dr hab. Wojciech Poznaniak.

Podczas uroczystości przekazano również treść listu skierowanego do społeczności naszej uczelni przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP.

 

Ważnym punktem każdej inauguracji jest wykład przygotowany specjalnie na tę okazję. W tym roku przedstawił go prof. dr hab. Józef Grabarczyk. Rektor PWSZ w Gnieźnie mówił o miejscu i roli państwowych wyższych szkół zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego. Przypomniał, że 36 polskich PWSZ-tów kształciło w ciągu 16 lat istnienia (wiele z nich działa znacznie krócej, np. od 2009) 600 tys. osób na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Wiele z nich od lat prowadzi również studia magisterskie. Dziś liczba ich absolwentów sięgnęła 200 tysięcy osób, z czego 12 tys. to absolwenci PWSZ w Koninie. ‒ Powołanie PWZ-tów miało nie tylko zreformować polskie szkolnictwo wyższe, ale miało także podnieść poziom wykształcenia naszego społeczeństwa i ten cel został osiągnięty. Do tego są to studia blisko życia, blisko ludzi i blisko regionu ‒ motywował znaczenie PWSZ-tów przewodniczący KRePSZ.

Studentom I roku z wszystkich kierunków, którzy zdobyli podczas rekrutacji najlepsze wyniki, rektor PWSZ w Koninie wręczył listy immatrykulacyjne.

 

Podobne listy otrzymali umundurowani przedstawiciele klasy akademickiej „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. To wspólny projekt Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Projektem objęto zainteresowanych uczniów, którzy właśnie podjęli naukę w klasach mundurowych.

W inauguracji uczestniczyło również kilkoro absolwentów. Byli to laureaci konkursu rektora PWSZ w Koninie na najlepszą pracę dyplomową, którzy z rąk prof. Pawlaka przyjęli dyplomy, nagrody i życzenia.


  Poleć