Następna wiadomość
XVII Regionalna Olimpiada Osób...

II REGIONALNE ZAWODY SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH RAD OSIEDLOWYCH W TENISIE STOŁOWYM

Data dodania: 2013-10-15


II REGIONALNE ZAWODY SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH RAD OSIEDLOWYCH W TENISIE STOŁOWYM

I CEL.

 • wyrabianie nawyku do aktywnego wypoczynku w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego,
 • popularyzacja tenisa stołowego wśród Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych
 • integracja sportowa środowisk lokalnych
 • wyłonienie Mistrza Wielkopolski Sołtysów w ramach XV Turnieju Sołtysów w Tenisie Stołowym

II. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie  

 •         Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (projekt: Centra

Integracji Międzypokoleniowej „CIM-III”/Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich),

 • Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
 • Wielkopolskie Zrzeszenie WZ LZS w Poznaniu
 • Urząd Gminy w Niechanowie
 • Zespół Szkół w Niechanowie
 • Klub Pracy w Niechanowie
 • Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu
 • UKS „Niechan”
 • Rada Sołecka Wsi Niechanowo

III. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikami zawodów są

Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych z terenu Województwa Wielkopolskiego

2. Zawody rozegrane zostaną przy podziale na kategorie:

a) Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych do 50 lat

b) Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedlowych powyżej 50 lat

c) wspólna kategoria dla pań

3. System rozgrywek zostanie ustalony przez organizatorów po zamknięciu listy  zgłoszeń – bezpośrednio przed zawodami i  uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników

IV. PUNKTACJA

I miejsca – 20 pkt, II miejsca – 15 pkt, III miejsca – 12 pkt, IV miejsca – 10 pkt.
Za zwycięstwo w każdej rundzie rozgrywek– zawodnik/ zawodniczka  otrzymuje  - 5 pkt.

Za uczestnictwo w zawodach – 3 pkt, (przy czym każdy zawodnik/zawodniczka  zgłoszona do rozgrywek musi przy stole czynnie uczestniczyć w rozgrywkach)

V. TERMIN I MIEJSCE

II  Regionalne Zawody Sołtysów oraz Przewodniczący Rady Osiedlowych                    w Tenisie Stołowym odbędą się 8 grudnia 2013 roku na sali sportowej                   przy ul. Różanej 33 w Niechanowie

Godz.9:30– 10:00    -  przyjmowanie zawodników

   - przeprowadzenie  losowania w  poszczególnych kategoriach                                   

Godz. 10.15     -  Otwarcie i rozpoczęcie zawodów

VI. NAGRODY

 • za zajęcie od I do III miejsca zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale
 • w klasyfikacji zespołowej gmin – reprezentacje gmin za zajęcie od I do VI miejsca otrzymują puchary

I m – Przewodniczącego WZ ZLS w Poznaniu – Tadeusza Tomaszewskiego

II m – Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – Telesfora Gościniak

III m Wójta Gminy Niechanowo – Eugeniusza Zamiar

IV m Przewodniczącego Rady Gminy Niechanowo – Zdzisława Sikory

V m – Prezesa UKS „Niechan” Zbyszka Linkiewicza

VI m – Sołtysa Wsi Niechanowo – Teresy Bartz

 • w klasyfikacji zespołowej powiatów – reprezentacje powiatów za zajęcie od I do III miejsca otrzymują puchary

I m – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Barbary Czachura

II m – Prezesa Honorowego Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Franciszka Sztuki

III m – Starosty Gnieźnieńskiego – Dariusza Pilaka

 • najstarszy i najmłodszy zawodnik zawodów otrzyma pamiątkowy puchar lub statuetkę.

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy kierować pisemnie lub telefonicznie na adres biura  Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie ul Chrobrego 40/41 tel./fax. (61) 426-33-29, email: smw-gniezno@wp.pl  w terminie  do 02.12.2013 roku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE