Następna wiadomość
Spotkanie z Klubem Nauczycieli Polskich i...

Gniezno potrzebuje Dziennego Domu Seniora

Data dodania: 2017-12-13


Członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie spotkali się z Prezydentem Gniezna Panem Tomaszem Budaszem w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2018. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób, przewodniczący kół SLD, szefowie organizacji społecznych i działacze rad osiedlowych.

Prezydent Budasz przedstawił projekt budżetu miasta Gniezna na rok 2018, który przewiduje dochody ponad 287 milionów złotych i wydatki ponad 313 milionów złotych. Będzie to rekordowy rok wydatków inwestycyjnych na poziomie ponad 54 miliony złotych z czego pozyskane środki zewnętrzne to kwota ponad 17 milionów złotych. Rok 2018 będzie rokiem ważnych inwestycji komunalnych podnoszących jakość życia mieszkańców, zwiększającym atrakcyjność turystyczną miasta oraz dobrych zmian w infrastrukturze drogowej. Najważniejsza planowane inwestycje w 2018 r. to: 

 • Realizacja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi” – 2 160 000,00 (całość inwestycji będzie kosztować prawie 17 mln zł; w ramach inwestycji zakupionych zostanie 12 autobusów dla MPK i kompleksowo przebudowana będzie zajezdnia przy ul. Wesołej(
 • Drogi publiczne gminne – 15 697 277,00: m.in. modernizacja dróg gminnych (np. ul. Kawiary, miejsca postojowe ul. Biskupińska) przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Pod Trzema Mostami, budowa Zintegrowanego centrum przesiadkowego, miejsca postojowe ul. Budowlanych/ul. Zabłockiego
 • II etap budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymsa (budowa 2 bloków: socjalno-komunalnego – 46 mieszkań oraz, pierwszego w Gnieźnie, bloku senioralnego – 26 mieszkań dostosowanych dla potrzeb osób starszych, przy blokach powstanie plac zabaw i plac aktywności dla seniorów; całość inwestycji 15,5 mln zł – w tym dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego – 2,2 mln)
 • Modernizacja Starego Ratusza (kompleksowy remont budynku i jego adaptacja także na cele kulturalne)
 • Realizacja Traktu Królewskiego (w ramach Traktu mają powstać: nowy szlak turystyczny z odlanymi z brązu rzeźbami pięciu koronowanych w Gnieźnie królów, 2 związane z Gnieznem legendy oraz 15  królików – przewodników opowiadających o poszczególnych momentach z historii Gniezna; oprócz posągów na trasie Traktu znajdą się również 3 interaktywne info-kioski, 8 tablic informacyjnych i 4 makiety z brązu. Po całości oprowadzać będzie zarówno papierowy przewodnik jak i aplikacja mobilna)
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 – II etap
 • oświetlenie ulic, placów dróg, w tym 150 tys. zł na doświetlenia przejść dla pieszych (ul. Roosevelta, Sobieskiego, Łubieńskiego, św. Jana, Staszica – skuteczne zachęcanie do podobnych działań innych zarządców dróg – np. Starostwo Powiatowe wykonało doświetlenie przy ul. Sobieskiego dzięki apelom prezydenta Budasza)
 • budowa placu zabaw przy ul. Jeziornej, przesunięta z 2017 r. ze względu na szkody wyrządzone przez nawałnicę z 11.09.2017 r.
 • rewitalizacja Parku im. Trzech Kultur – 1 mln 992 tys. zł
 • kontynuacja i zakończenie budowy hali widowiskowo-sportowej (planowane otwarcie hali sportowej odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie września 2018 r.; całkowity koszt inwestycji –27 mln zł – z dotacją z Ministerstwa Sportu w wysokości 9 mln zł)
 • plac zabaw oraz plac aktywności dla seniorów nad jeziorem Winiary i kontynuacja porządkowania terenów okalających jezioro
 • rozpoczęcie prac związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Doliny Pojednania 

W dyskusji działacze gnieźnieńskiej lewicy podkreślali pilną potrzebę uruchomienia w Gnieźnie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów. Blisko 25% mieszkańców miasta to osoby po 60 roku życia. Część z nich to osoby samotne, potrzebujące wsparcia, dlatego ważnym punktem jest również uruchomienie w Gnieźnie teleopieki. Rozmówcy Prezydenta wskazywali również na potrzebę funkcjonowania w Gnieźnie schroniska młodzieżowego i apelowali o dialog w tej sprawie z samorządem powiatowym.   Rada Powiatowa SLD zwróciła się do Klubu Radnych SLD o poparcie na Sesji Rady Miasta budżetu na rok 2018. Zdjęcia dzięki uprzejmości Jerzego Andrzejewskiego.

  

  <

  PolećObecna strona: 1