Następna wiadomość
Zebranie Koła SLD

FIO 2009 Instruktażowy kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Data dodania: 2009-06-29


              W dniu 29 czerwca 2009r. w Biurze Terenowym Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie odbył się "Instruktażowy kurs  kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży". Szkolenie zorganizowano w ramach projektu Pozarządowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich-w ramach Programu Operacyjnego FIO.

              W szkoleniu wzięło udział 20 osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Wykłady prowadziła posiadająca uprawnienia kadra szkoleniowa Aleksandra Laura Filipiak i Stanisław Dolaciński - osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem i przygotowaniem w tym zakresie. Otwarcia kursu dokonał Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Tadeusz Tomaszewski, który na wstępie przybliżył uczestnikom spotkania działalność programową Stowarzyszenia.

Celem organizacji kursu było nabycie umiejętności planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym uzyskanie przez beneficjentów uprawnień kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  


Zakres tematyczny szkolenia obejmował: - planowanie pracy w placówce wypoczynku, - organizacja pracy w placówce wypoczynku, - bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku, obowiązujące przepisy, - organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, - prowadzenie dokumentacji placówek wypoczynku. 
Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali stosowne zaświadczenia, które wręczył Wiceprezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński wspólnie z Agnieszką Frąckowiak - kierownikiem projektu FIO- członkiem Zarządu SMW.
Było to już trzecie w tym roku szkolenie na kierowników placówek wypoczynku, a biorąc pod uwagę ilość uczestników pokazuje ciągłe zapotrzebowanie na tego rodzaju formę podnoszenia kwalifikacji.


  Poleć