Następna wiadomość
15-lecie PZERiI w Wikowie

Dyżury poselskie w powiecie śremskim i średzkim

Data dodania: 2009-11-17


         W dniu 16 listopada 2009 roku w Środzie Wlkp. i Śremie Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z radnymi Miasta i Gminy Środa Wlkp. – prof. Ireneuszem Kubiaczykiem i Piotrem Mielochem oraz ze Stanisławem Walkowiakiem – Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD odbył dyżury poselskie. 

   

     Mieszkańcy powiatów odwiedzających posła zgłaszali problemy, dotyczące sposobu naliczania okresów składkowych i nieskładkowych do świadczeń emerytalno-rentowych, brak środków finansowych na zakup książek oraz pomocy materialnej dla osób samotnie wychowujących dzieci. Problemy dotyczyły również uprawnień kombatanckich oraz systemu wsparcia finansowego w budowie boisk sportowych. 

            Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z radnym prof. Kubiaczykiem udzielili pomocy finansowej osobie samotnie wychowującej dziecko z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i żywności. W Śremie Tadeusz Tomaszewski spotkał się z Burmistrzem Adamem Lewandowskim omawiając formy współpracy organizacji pozarządowych z władzą samorządową.


  Poleć