Następna wiadomość
IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Muzyczna...

Duży wzrost bezrobocia w powiecie gnieźnieńskim!

Data dodania: 2013-03-25


Rosnące bezrobocie, świadczenia rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne – to tematy, które podczas dzisiejszej konferencji prasowej poruszył poseł Tadeusz Tomaszewski. Parlamentarzysta ubolewał również z powodu bardzo wysokiego poziomu bezrobocia w naszym powiecie. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie wzrosło ono o 2 proc. i ciągle rośnie.

   Podczas konferencji poruszony został problem ciągle wzrastającego bezrobocia. W ostatnim czasie ten problem mocno nasilił się również w powiecie gnieźnieńskim. - Bezrobocie w Polsce wzrasta, a – co za tym idzie – wzrasta liczba osób bez dochodów. Obecnie w takiej sytuacji jest już ponad 2,3 mln osób. Niepokoi nas to, że także w naszym powiecie coraz większa liczba osób jest zdana wyłącznie na świadczenia rodzinne. Do tej pory, bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim kształtowało się na poziomie ogólnopolskim. Niestety, przełom grudnia i stycznia pokazał, że ten poziom znacząco się podwyższył (aż o 2 proc.) - ubolewał poseł Tomaszewski. - Dla części osób bezrobotnych, świadczenia rodzinne są bardzo ważnym elementem uzupełniającym budżet rodzinny – zaznaczył. - Coraz większa grupa osób w naszym mieście zdana jest tylko i wyłącznie na te świadczenie – dodaje.
   Dalej poseł zaznacza, że Sojuszu Lewicy Demokratycznej spotkał się z ministrem pracy i polityki społecznej przedstawiając swoje recepty na temat sposobu aktywizacji roli państwa w zwalczaniu problemu bezrobocia. - Uważamy, że kwota 7 mld złotych, która jest obecnie w dyspozycji Funduszu Pracy, powinna być w jeszcze większym stopniu uruchomiona na aktywne zwalczanie bezrobocia – podkreśla poseł.
   W dalszej części spotkania, poseł poruszył temat zasiłków przeznaczonych na osoby niepełnosprawne oraz podupadłe na zdrowiu. Jak powszechnie wiadomo, jest wiele rodzin, które nie mogą sobie pozwolić finansowo na podreperowanie stanu swojego zdrowia, a także zakup odpowiednich leków- często się zdarza- że bardzo drogich. W tym właśnie - chociażby w pewnym stopniu - ma pomóc ten zasiłek. - Zasiłek pielęgnacyjny przeznaczony jest przede wszystkim na opiekę, wychowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych a także na zakup leków dla osoby chorej i potrzebującej. Sam fakt, że ten zasiłek nie był rewaloryzowany od 2006 r. powoduje, że bardzo wiele osób sygnalizuje ten problem - mówi poseł. - Klub Poselski SLD przygotował projekt nowelizacji ustawy według której na zasiłek przeznaczone miałoby być 200 złotych, a nie niewiele ponad 150 zł. Zasiłek ten miałby być rewaloryzowany w roku 2015 wskaźnikiem cen towarów i usług. Jednorazowe podniesienie tego świadczenia ze 153 złotych do 200 dla prawie miliona osób, to koszt około 480 mln złotych dla budżetu – zaznaczył. - Proponujemy przyjęcie tej ustawy w taki sposób, aby minister finansów, projektując budżet na nowy rok, mógł uwzględnić skutki tejże nowelizacji. Obecnie w mieście Gnieźnie z zasiłku pielęgnacyjnego korzysta ponad 2,5 tysiąca osób – dodał.
   Oprócz wspomnianych powyżej kwestii bardzo trudnej sytuacji osób na rynku pracy oraz spraw świadczeń i zasiłków zdrowotnych, poruszony został również temat projektu nowelizacji kodeksu pracy, w którym to miałaby się zmienić kwestia zasad udzielania urlopów. - W najbliższym czasie do kodeksu pracy ma zostać wprowadzona nowelizacja, dotycząca zasad udzielania urlopów rodzicielskich. Klub Poselski SLD złożył wniosek o wydłużenie urlopu macierzyńskiego o 2 tygodnie - powiedział T. Tomaszewski. - Rząd mówi, że po urlopie macierzyńskim, który trwa obecnie 26 tygodni, należałoby wziąć wprowadzany obecnie do kodeksu, urlop rodzicielski. Ponadto dążymy również do wydłużenia urlopu wychowawczego do 5 roku życia. Planujemy także złożyć wniosek o wydłużenie urlopu związanego z wychowaniem dziecka do 14 roku życia - dodał poseł SLD.


Tagi powiązane z wiadomością:
bezrobocie

  Poleć