Następna wiadomość
Czy państwo będzie wspomagać ludzi...

Dialog społeczny i aktywny sektor pozarządowy fundamentami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Data dodania: 2011-09-30


          Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski wspólnie z kandydatem na senatora z okręgu 92 Zdzisławem Kujawą spotkał się z gnieźnieńskimi mediami w dniu 30 września 2011 roku podczas konferencji prasowej. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Miasta Gniezna i związków zawodowych w osobach: Danuta Kolenda - Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Bolesław Ciesielczyk - Prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Helena Wadzyńska - Olek - Wiceprezes Polskiego Związk Emerytów Rencistów i Inwalidów, Halina Dyc - Prezes Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego "Promyk", Jarosław Ryczkowski - OPZZ, Roman Meller - Związki Zawodowe OPZZ PKS Gniezno, Jarosław Ryczkowski - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

       Przedstawiciele organizacj pozarządowych przedstawili program dotyczący funkcjonowania organizacji   pt.:"Dialog społeczny i aktywny sektor pozarządowy fundamentami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego" jako wyraz poparcia dla kandydatów w wyborach parlamentarnych.  Program zawiera tezy takie jak:
   

I.                   Dialog społeczny

To, co kiedyś nazywano „dialogiem społecznym”, dziś sprowadza się do prezentacji stanowisk i sporządzenia protokołu rozbieżności – a ostatnie słowo i tak należy do rządu. Równie fasadowe są społeczne konsultacje aktów prawnych: przeprowadzane wyłącznie po to, żeby władza mogła powiedzieć, że zapytała partnerów społecznych   o zdanie, nie wyciągając z tego zdanie żadnych wniosków. Głos związków zawodowych, pracodawców, samorządowców, stowarzyszeń i fundacji zaczyna służyć głównie  do skłócania tych środowisk ze sobą. Przykładem niech będzie choćby antagonizowanie pracodawców osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym obszarze, pielęgniarek kontraktowych   z pielęgniarkami pracującymi na etacie, przedstawicieli Otwartych Funduszy Emerytalnych i dobra budżetu państwa. Trudno uznać to za prawdziwy. Proponujemy zwiększyć rangę Komisji Trójstronnej, wprowadzając obligatoryjność obowiązywania uchwał podejmowanych w konsensusie (obecnie, nawet gdy osiągnie się konsensus, uchwały nie zawsze są realizowane). Chcemy przywrócić sens konsultacjom projektów aktów prawnych oraz upowszechnić formułę wysłuchania publicznego. 

II.                Aktywny Sektor Pozarządowy - szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

W Polsce według badań Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2008r. aktywnie działało około 71 tys. stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji.  Na przestrzeni 1997 – 2008 roku nastąpił duży wzrost liczy aktywnych stowarzyszeń i fundacji.

Średni przyrost roczny organizacji społecznych w latrach 2005 – 2008 wyniósł 3,1 tys. Jednak w ostatnich latach zauważa się obniżenie dynamiki powstawania nowych organizacji. Zmniejszyła się o ponad 1 ml. liczba członków organizacji społecznych i stowarzyszeń. Ilość osób angażujących się  w pracę stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji trochę wzrosła, jednak zdecydowanie obniżył się wymiar czasu, który wolontariusze na nią poświęcają.    Na podstawie stosunku pracy w III sektorze pracowało łącznie 71 tys. osób.

Sektor stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji jako jeden pracodawca – to ścisła czołówka największych polskich pracodawców.

  PolećObecna strona: 1