Następna wiadomość
Bezpłatne porady specjalistów

Bezpłatne porady prawne cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców

Data dodania: 2017-08-22


Program porad prawnych to bezpłatne poradnictwo prawne świadczone w ramach współpracy z Biurem Europosłanki Krystyny Łybackiej w Gnieźnie, polegające na udzielaniu przez prawnika bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gniezna i okolic. Porady skierowane są dla wszystkich mieszkańców ze szczególnym wskazaniem na osoby najuboższe, dotknięte problemami społecznymi oraz prawnymi, które nie są w stanie opłacić radcy prawnego lub adwokata z prywatnych kancelarii. Porady udzielane są w ramach cotygodniowych dyżurów odbywających się w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 (godziny popołudniowe dogodne są dla większości pracujących mieszkańców), które odbywają się w Biurze przy ul. Rzeźnickiej 1/B. Chrobrego 40/41.

W trakcie prawie dwuletniej współpracy udzielono ponad 500 porad na ok. 72 dyżurach. (nie wszystkie zaprotokołowane – często doprowadzenie sprawy jednego mieszkańca do końca wymagało spotkań na kilku dyżurach). Łącznie prawnik przyjmował mieszkańców przez ponad 150 godzin.

Sprawy, z którymi docierali do prawnika mieszkańcy były bardzo różnorodne.

Z zakresu prawa rodzinnego udzielono dziesiątki porad z czego  dotyczyło pomocy
w sporządzaniu pozwów rozwodowych – zarówno z wyłącznej winy osoby pozowanej jak
i bez orzekania o winie. Pozostałe  porady dotyczyły spraw alimentacyjnych (podwyższenie, obniżenie, czy też uchylenie się od obowiązków alimentacyjnych).

Z zakresu stricte prawa cywilnego prawnik udzielił najwięcej porad ok. 55 w tym:

-  porady z tematyki spadków i darowizn, wspólnot mieszkaniowych, umów najmu

-  porady z egzekucji komorniczej w sprawach cywilnych

- porad z różnych dziedzin tej gałęzi prawa

Mieszkańcy najczęściej pytali o przechodzenie długów spadków na spadkobiercę, sporządzenie testamentów oraz o zachowek. Wyjaśniono też zagadnienia związane
z instytucją skargi na czynności komornika oraz wysokości kwot, które może komarnik pobierać z wynagrodzenia. Wśród pozostałych spraw z zakresu prawa cywilnego poruszono takie zagadnienia jak sprzedaż nieruchomości, pełnomocnictwa, naruszenie dóbr osobistych, ochrona posiadania, czy też podniesienie stawki czynszu za lokale mieszkalne.

Ponad 10 spraw dotyczyły prawa pracy. Przede wszystkim prawnik pomagał napisać pozwy do sądu pracy o bezpodstawne zwolnienia z pracy, o mobbing. Jedna ze spraw dotyczyła niewypłaconego wynagrodzenia.

Kilka porad udzielono z zakresu prawa karnego. Przede wszystkim dotyczyły one przestępstw
z grupy dotyczącej prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz wtargnięcia na cudzą nieruchomość, pobicia oraz znęcania się w rodzinie. Pozostałe porady dotyczyły innych gałęzi prawa.

Większością beneficjentów programu są osoby o nie najlepszej sytuacji materialnej, posiadające znikomą wiedzę prawniczą, nawet w najprostszych sprawach. Z uwagi na bezpieczeństwo prawne beneficjentów, porady odbywają się w gabinecie bez udziału osób trzecich. Porada trwa średnio od 15-20 minut. Zdarzały się jednak sprawy na tyle skomplikowane, że czas ten zostawał wydłużony. Celem realizacji porad i współpracy pomiędzy prawnikiem, a Biurem Europoselskim jest zagwarantowanie osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, nieodpłatnej pomocy i opieki prawnej. Założenia i cele współpracy są realizowane na bieżąco.

W wielu przypadkach prawnik służył pomocą w napisaniu pozwów (o rozwód, zachowek, o zaniechania naruszeń przez sąsiada na jego nieruchomości, kontakty z dzieckiem), pism do komorników sądowych oraz firm windykacyjnych. Zdarzały się również pisma w sprawach karnych. Łącznie mieszkańcy uzyskali pomoc w napisaniu przeszło 40 pism. Pomimo widocznej w ostatnich latach poprawy świadomości prawnej obywateli naszego województwa i kraju, należy stwierdzić, iż jeszcze wiele osób potrzebuje pomocy w napisaniu najprostszych pism procesowych czy też wniosków do instytucji samorządu terytorialnego i innych. Pomoc prawnej można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie tel. 601 287 775Tadeusz Tomaszewski – Asystent Europosłanki lub (61) 426 33 29 Justyna Banasik – Kierownik Biura Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan  w dni robocze w godz.8.30-15.30.


  Poleć